SYNLAB Eesti OÜ laboriteenuste hinnakirja muudatus alates 26.04.2017

Anname käesolevaga teada meie hinnakirja muutumisest alates 26. aprillist 2017. SYNLAB Eesti OÜ teenuste müügihinnad põhinevad Eesti Haigekassa hindadel. Vastavalt 02.05.2017 Riigi Teatajas avaldatud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelule (kus piirhinnad muutusid tagasiulatuvalt alates 01.04.2017) korrigeerisime ka oma laboriteenuste hinnakirja. Kõik analüüsid, mille proovimaterjalid jõudsid laborisse enne 26. aprilli, arveldame tollal kehtinud hinnakirja alusel isegi siis, kui analüüside vastused väljastame 26. aprillile järgneval ajal. Pärast nimetatud kuupäeva laborisse vastuvõetud proovide osas toimub arveldus uusi piirhindu kasutades. Kõik lepingulised tingimused jäävad kehtima, selles osas muudatusi pole.

Tervishoiuteenustele seatud uued piirhinnad: https://www.riigiteataja.ee/akt/129042017007
SYNLAB Eesti OÜ laboriteenuste hinnakiri: https://synlab.ee/hinnakiri/