synlab Eesti OÜ laboriteenuste hinnakirja muudatus alates 01.01.2016

synlab Eesti OÜ laboriteenuste hinnakiri muutub alates 01.01.2016. Meie teenuste väljamüügihinnad põhinevad Eesti Haigekassa hindadel. Vastavalt 22.12.2015 Riigi Teatajas avaldatud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelule korrigeerisime ka oma laboriteenuste hinnakirja. Kõik analüüsid, mille proovimaterjalid jõuavad laborisse 2015. aastanumbri sees, arveldame käesoleva (2015.) aasta lõpuni kehtiva hinnakirja alusel isegi siis, kui analüüside vastused väljastame järgmisel (2016.) aastal. 2016. aasta algusest alates laborisse vastuvõetud proovide osas toimub arveldus uusi piirhindu kasutades. Kõik lepingulised tingimused jäävad kehtima, selles osas muudatusi pole.

Tervishoiuteenustele seatud uued piirhinnad: https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015054
synlab Eesti OÜ laboriteenuste hinnakiri: https://synlab.ee/hinnakiri/