SYNLAB Eesti laboriteenuste hinnakirja muudatus alates 01.04.2018

Anname käesolevaga teada meie hinnakirja muutumisest alates 01. aprillist 2018. SYNLAB Eesti OÜ teenuste müügihinnad põhinevad Eesti Haigekassa hindadel. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.03.2018 otsusele kinnitati uus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, millega muudetakse tervishoiuteenuste sh laboriteenuste piirhindu alates 01.04.2018. Vastavalt sellele korrigeerime ka oma laboriteenuste hinnakirja. Kõik tellimused, mis on saabunud meile kuni 31.03.2018 (kaasa arvatud) arveldame praegu kehtiva hinnakirja alusel. Pärast nimetatud kuupäeva laborisse saabunud tellimuste osas toimub arveldus uusi piirhindu kasutades. Kõik lepingulised tingimused jäävad kehtima, selles osas muudatusi pole.
 
Tervishoiuteenustele seatud uued piirhinnad (Vabariigi Valitsuse määrus)
SYNLAB Eesti OÜ laboriteenuste hinnakiri alates 01.04.2018