Südamepuudulikkuse ravimi Entresto (sakubitriil/valsartaan) mõju P-BNP analüüsitulemustele

P-BNP (B tüüpi natriureetiline peptiid) ei sobi südamepuudulikkuse biomarkeriks Entresto (sakubitriil/valsartaan) ravi saavatele patsientidele. Neile soovitame ravi tulemuse jälgimiseks määrata analüüsi S-NT-proBNP (B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment).
Entresto (sakubitriil/valsartaan) on südamepuudlikkuse ravim, milles on kombineeritud toimeained sakubitriil ja valsartaan. Sakubitriil on neprilüsiini inhibiitor. Neprilüsiin on ensüüm, mis lagundab muuhulgas ka vasoaktiivseid peptiide sh bioloogiliselt aktiivset BNP-d. Entresto’ga ravi saavatel patsientidel on neprilüsiin inhibeeritud, mistõttu väheneb BNP lagundamine ja see põhjustab valekõrgeid BNP tulemusi, mis ei peegelda südame füsioloogilist seisundit õigesti. NT-proBNP ei ole neprilüsiini substraat, seega on S-NT-proBNP sobivam biomarker Entresto’ga ravi saavatel patsientidele.
Allikas: European Medicines Agency (EMA) statement regarding Entresto and B-type Natriuretic Peptides.