Sooleviiruste (adeno-, rota-, astro-, noroviiruse) ja sooleparasiitide (Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum) antigeenide määramise lõpetamine

Viiruste ja parasiitide poolt põhjustatud sooleinfektsioonide diagnostikas on oluline saada vastus võimalikult paljude patogeenide suhtes, kuna sümptomite alusel pole võimalik kindlat etioloogiat määrata. Sageli otsitakse laboriuuringutest abi just ebamääraste kõhuvaevuste ja ka pikaleveninud kõhulahtisuse puhul.

Alates 01.07.2020 lõpetame sooleviiruste (adeno-, rota-, astro-, noroviiruse) ja sooleparasiitide (Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum) antigeenide määramise immunokromatograafilisel meetodil.

Seni kasutusel olnud viiruste ja parasiitide antigeeni määramise meetodi puudused on:
• madalam tundlikkus haiguse erinevates staadiumites võrreldes RNA/DNA määramisega;
• mõned kliiniliselt olulised parasiidid on kindlalt määratavad ainult NAAT meetodil.

Lisaks soovime tähelepanu pöörata, et siiani on olnud võimalik tellida üksikuuringuna Giardia lamblia antigeeni analüüsi roojast, kuid uuringu teostamisel on labor ise valinud optimaalseima meetodi:
• vedelast/pehmest roojast on teostatud antigeeni määramine immunokromatograafilisel meetodil;
• formeerunud roojast on teostatud kontsentreerimine ja mikroskoopia.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 98% Giardia lamblia uuringutest on labor teostanud siiski mikroskoopilisel meetodil, mis on samaväärne parasiitide mikroskoopia uuringuga.

Viirustest või parasiitidest põhjustatud infektsioonide diagnostikaks palume edaspidi tellida Sooleviiruste RNA/DNA paneeli, Sooleparasiitide DNA paneeli või parasiitide määramist mikroskoopilisel meetodil.

Meeldetuletav info uute paneelide kohta:

Sooleviiruste RNA/DNA paneel
• Adenoviiruse 40, 41 DNA
• Astroviiruse RNA
• Noroviiruse GI RNA
• Noroviiruse GII RNA
• Rotaviiruse RNA
• Sapoviiruse RNA

Kasutatav metoodika: Real-time PCR
Teostussagedus: Iga päev
Proovimaterjal: Roe
Proovivõtu tarvik: Cary-Blair vedela transpordisöötmega katsuti (rohelise korgiga)
Proovimaterjali säilivus ja transport: Toatemperatuuril 24 tundi; 2 – 8°C 5 päeva; pikemaajaliselt sügavkülmutatult
HK kood: 4×66608

Sooleparasiitide DNA paneel
Giardia lamblia DNA
Entamoeba histolytica DNA
Dientamoeba fragilis DNA
Cryptosporidium spp* DNA
* Sisaldab liike C. andersoni, C. canis, C. chipmunk genotüüp 1, C. cuniculus, C. felis, C. hominis, C. horse, C. meleagridis, C. muris, C. parvum, C. ubiquitum

Kasutatav metoodika: Real-time PCR
Teostussagedus: 2x nädalas
Proovimaterjal: Roe
Proovivõtu tarvik: Cary-Blair vedela transpordisöötmega katsuti (rohelise korgiga) või roojatopsis
Proovimaterjali säilivus ja transport: 2 – 8°C 3 päeva; pikemaajaliselt sügavkülmutatult
HK kood: 3×66608

Küsimuste korral palume kontakteeruda klienditoe või oma kliendihalduriga.