Sisendparameetrite olulisus günekotsütoloogias

Hea günekoloog/ämmaemand!

Günekotsütoloogiliste uuringute puhul on labori jaoks väga oluline kliiniline anamnees ja varasemate uuringute info. On mitmeid tegureid, mis mõjutavad uuringumaterjali rakkude morfoloogiat ning seeläbi ka uuringu kvaliteeti. Kaasaegses diagnostikas on emakakaela tsütoloogia peamiselt lamerakulise intraepiteliaalse kahjustuse ja lamerakk-kartsinoomi skriiningtest. Siinkohal tuleb meeles pidada, et testi tundlikkust näärmeepiteeli kahjustuste tuvastamiseks piiravad nii proovide võtmise kui ka tõlgendamisega seotud probleemid.

Emakakaela, tupe ja vulva vähieelsete muutuste diagnoosimise ja jälgimise ravijuhendis [⁴] on välja toodud günekotsütoloogilise uuringu kvaliteeti mõjutavad faktorid, mis võivad mõjutada interpretatsiooni (vastava kliinilise info puudumine) või halvendada preparaadi hindamist (mitteadekvaatseks hindamise põhjus). Kliiniline info on tähtis reaktiivsete tsütomorfoloogiliste muutuste eristamisel neoplastilistest muutustest, kuna reaktiivsete muutuste laia spektri tõttu ei ole nende puhul kriteeriumid hästi määratletud, seetõttu ka halvasti reprodutseeritavad. Täiendav kliiniline informatsioon hindamise juures aitab vältida nii üle- kui ka aladiagnostikat.

Mõned näited, miks kliiniline info on vajalik ning kuidas labor võib neid teadmatuses olles valesti tõlgendada:

 • Menstruatsioon, veritsus suguteedes – rakkude morfoloogia muutub seoses deskvamatsiooniga, lisaks esineb rohkelt verd ja põletikuinfiltraati, mis eksitab ja segab hindamist, samuti ei ole eristatav vähiga kaasnevast tuumor diateesist;
 • Tupe-ja emakakaelapõletik – rohke põletikuinfiltraat katab rakke, segab hindamist, ei paista läbi ja limiteerib kasvaja tuumordiateesi;
 • Rasedus ja sünnitusjärgne periood, emakasisene vahend (ESV) või atroofia nooremas või keskeas ilma kliinilise infota – kõigil juhtudel võib rakuline morfoloogia limiteerida tugevat düsplaasiat;
 • Eelnev manipulatsioon või keemiline ärritus, bimanuaalne vaginaalne vaatlus, eelnev günekotsütoloogiline uuring (vähem kui 3 nädalat tagasi) – tekivad reaktiivsed muutused, mida on raske ja kohati võimatu eristada atüüpiast;
 • Kiiritusravi, emakakaela kirurgilised manipulatsioonid, konisatsioon – tekivad reparatiivsed, atüüpilised muutused või ebaküps lameepiteeli metaplaasia, mida taustainfot teadmata tõenäoliselt hinnatakse düsplaasiaks.

Alates 2001. aastast soovitatakse Bethesda süsteemis kasutada emakakaela tsütoloogia vastuse pealkirjas mõiste „diagnoosimine“ asemel mõistet „tõlgendamine“ või „tulemus“. Seda terminoloogiat eelistatakse, kuna emakakaela tsütoloogiat tuleks käsitleda peamiselt kui „sõeluuringut, mis mõnel juhul võib olla pigem muutuste seletus või tõlgendus, mis aitab kaasa diagnoosimisele“.

Seda kõike arvesse võttes on SYNLAB Eesti ootuseks günekotsütoloogilise uuringu (nii konventsionaalse kui vedelikupõhise tsütoloogia) tellimisel, et tellimusega koos edastatakse hindajatele sisendparameetrite info järgmistes punktides:

 • Eelmise tsütoloogilise uuringu tulemus
 • Viimase menstruatsiooni aeg
 • Kasutatav hormoonpreparaat
 • ESV
 • Raseduse kestus
 • Menopausi algus

 

Lea Mällo
Patoloog

 

Kasutatud materjal:

 1. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology. Definitions, Criteria, and Explanatory Notes.

Ritu Nayar, David C. Wilbur 2015

 1. The Bethesda interobserver reproducibility study (BIRST) A webbased assessment of the Bethesda 2001 system for classifying cervical cytology.

Mark E. Sherman MD,  Abhijit Dasgupta PhD ,  Mark Schiffman MD, MPH,  Ritu Nayar MD ,  Diane Solomon MD,  https://doi.org/10.1002/cncr.22423

 1. Cervical cytology of atypical squamous cells–cannot exclude highgrade squamous intraepithelial lesion (ASCH) Characteristics and histologic outcomes.

Mark E. Sherman M.D.,  Philip E. Castle Ph.D., M.P.H.,  Diane Solomon M.D. ,  The ASCUS LSIL Triage Group

https://doi.org/10.1002/cncr.21844

 1. EMAKAKAELA, TUPE JA VULVA VÄHIEELSETE MUUTUSTE DIAGNOOSIMINE, JÄLGIMINE JA RAVI

HPV-VASTASE VAKTSINEERIMISE SOOVITUSED ENSi ravijuhend, versioon 4

https://www.ens.ee/ravijuhendid/gynekoloogia/emakakaela-tupe-ja-vulva-vaehieelsete-muutuste-diagnoosimine-jaelgimine-ja-ravi-juhend-versioon-4-2021/download