Shigella spp. külv

Shigella spp. 47 serotüüpi jagatakse nelja gruppi:

  • Grupp A: Shigella dysenteria
  • Grupp B: Shigella flexneri
  • Grupp C: Shigella boydii
  • Grupp D: Shigella sonnei

Esimeste haiguspäevade jooksul on baktereid roojas palju ja bakteri isoleerimine pole probleemiks, kuid haiguse hilisemas perioodis ja haigusjärgses perioodis võib bakteri eritumine olla väike. Mida kiiremini jõuab materjal võtmisest külvini, seda suurem on positiivse tulemuse saamise tõenäosus. Proovimaterjalist, mis on seisnud toatemperatuuril 24 tundi, on bakteri isoleerimine vähe tõenäoline. Roojas valitakse külviks just limaseid ja veriseid kohti.

Näidustus: Äge kõhulahtisus

Uuritav materjal: Roe, rektaalkaabe

Analüüsi meetod: Külv söötmetele, haigustekitaja samastamine ja ravimtundlikkuse määramine

Tõlgendus: Shigella spp. ei kuulu inimese normaalsesse soolemikrofloorasse. Positiivne leid tähendab infektsiooni.