S-IGF-1 analüüsi restandardiseerimine

Alates 12.06.2017 muutuvad S-IGF-1 referentsvahemikud seoses analüüsi restandardiseerimisega tootja poolt.

S-IGF-1 test standardiseeritakse WHO standard NIBSC kood 02/254 suhtes.

Selle tagajärjel on erinevate analüsaatoritega määratud S-IGF-1 analüüsid edaspidi paremini omavahel võrreldavad.

Laboris läbiviidud võrdluskatsete põhjal võib öelda, et restandardiseeritud S-IGF-1 tulemused on praegustest tulemustest keskmiselt 26% madalamad. Erinevuse protsent võib olla eri kontsentratsioonide juures erinev.

Patsientidel uue baastaseme määramiseks ja erinevate analüsaatorite tulemuste võrreldavuse hõlbustamiseks soovitame vajadusel kaaluda testi teostamist uute referentsvahemikega.