Proovimaterjalide säilitamise aeg analüüsijärgselt on lühenenud

Seoses metoodikatest tulenevate soovitustega proovimaterjalide säilivuse osas lühendasime biokeemilisteks ja immunoloogiliseteks uuringuteks võetud proovimaterjalide uuringujärgset säilitusaega – senise 7 päeva asemel säilitame proovimaterjale 3 tööpäeva (sh laupäev). Hindasime, et senise praktika järgi tehti lisatellimusi >95%-l juhtudest esimese kolme päeva jooksul, seega loodetavasti olulisi muudatusi lisatellimuste korra muutmine tellijatele ei põhjusta.

Anname endast jätkuvalt parima, et kõik olemasolevatest proovimaterjalidest täiendavalt tellitud analüüsid saaksid kiiresti ja korrektselt käsitletud ning soovime tulevikus pakkuda ka uusi lahendusi, et lisaanalüüside tellimuste esitamine oleks tellijaile mugavam ja valikuid oleks rohkem.