Para- ja eriolümpia sportlased saavad SYNLABist testimistuge

Eesti Paralümpiakomitee ja Eriolümpia Eesti Ühendus sõlmisid koostööleppe SYNLAB Eestiga. Praegusel, ülemaailmsel pandeemia ajal otsustas SYNLAB Eesti toetada para- ja eriolümpia sportlasi ning nende tugipersonali, kes 2021. aastal osalevad rahvusvahelistel võistlustel.

Iga lähetuse eel on vaja teha koroonaviiruse test ning koostöö SYNLAB Eesti laboriga on selles osas suureks abiks. Protsess on sportlaste jaoks kiire ja sujuv. Vastused saab nii testitu kui lähetav organisatsioon, et vajadusel korraldada kiiresti isolatsioon ja peatada viiruse levik sportlaste, meeskondade jm seas.

“Meile on väga  tähtis, et SYNLAB Eesti meid toetab. Koostöös saame oma sportlastele pakkuda võistlusvõimalust väljaspool Eestit ning kiire teavitus aitab meil koldeid vältida oma tiimi siseselt,“ ütles Eriolümpia Eesti Ühenduse esimees Andres Pool.

“On suur rõõm, et SYNLAB Eesti on otsustanud parasportlasi toetada. Saame kerge südamega minna rahvusvahelistele võistlusareenidele Eestit esindama ning reageerida kiiresti, kui keegi peaks nakatuma,” sõnas Monika Haukanõmm, Eesti Paralümpiakomitee president.

„Aasta lõpus otsustasime toetada läbi Eesti Olümpiakomitee kaudu 2500 sportlase testimist. Keda ja millal testida usaldame EOK-le ja nende ametlikule meditsiinimeeskonnale, eesotsas dr Mihkel Mardnaga. Täiendavalt küsisid Paraolümpiakomitee ja Eriolümpia Ühendus ligi 400 sportlase ja tugiisiku testimise võimekust. Meil on koostöö UEFA, WRC Rally Estoniaga ja paljude alaliitudega, oleme testinud seni jalgpallureid, kergejõustiklasi, tennisiste, korv- ja käsipallureid ning reaalselt nähes, kuidas testimine ja õigel ajal viiruse jälile saamine on ülioluline sportlase välistreeningute ja –võistluse kontekstis ning meeskonnasisese leviku pidurdamiseks,“ selgitas sponsorluse otsust SYNLAB Eesti juht Rainar Aamisepp.

Eriolümpia Eesti Ühenduse sportlasi on ees ootamas mitmed rahvusvahelised võistlused – näiteks jalgpalliturniir Gothia Cup Rootsis, ühendava spordi turniir korvpallis Itaalias, maailmamängud Venemaal. Eesti Paralümpiakomitee sportlasi ootavad ees ratastoolikurlingu MM kvalifikatsioonivõistlused Soomes, IPC ujumise ja kergejõustiku EM, Tokyo paraolümpiamängud.

Eesti Paralümpiakomitee ja Eriolümpia Eesti Ühendus on katusorganisatsioonideks Eesti para- ja eriolümpia sportlaste ühendustele. Mõlemad kaasavad puudega inimesi liikumis- ja spordiharrastusse ning tagavad tippudele ettevalmistuse ja osalemise tiitlivõistlustel.