Naise tervise kampaania: Terve elu on Sinu kätes

Hea perearst, pereõde, ämmaemand!

 

Sel kevadel tahame taas koos Sinuga ulatada naistele käe nende tervise teekonnal. Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus jätkuvalt üks kõrgemaid Euroopas, kuid paraku ei osale kõik sihtgrupi naised sõeluuringul. Kui emakakaelavähist tingitud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada varakult, on need ravitavad. Seetõttu anname märtsis ja aprillis perearstikeskustele üle Eesti kokku 500 kodust proovivõtukomplekti emakakaelavähi riski hindamiseks.

 

Perearstikeskuste kaasatus mängib emakakaelavähi ennetamisel olulist rolli

Eelmisel kevadel tellis sama üleskutse raames koduseid proovivõtukomplekte 32 perearstikeskust üle Eesti. Märkasime, et eriti tänulikud olid selle võimaluse üle väiksemad perearstikeskused maapiirkondades, sest nende patsientidel võib olla keeruline eriarsti vastuvõtule minna. Samas oli tellijate seas ka suuri keskuseid, kes soovisid koduse proovivõtukomplekti oma silmaga üle vaadata ja personaalsemat lähenemist katsetada. 17,5% koduse komplektiga tehtud testidest osutusid HPV positiivseteks.

Anname taas 500 naisele teadmise oma emakakaelavähi riskitasemest

Pingutustele vaatamata ei osale üle 40% sihtgrupi naistest siiski veel sõeluuringus – neil puudub teadmine võimalikust suurenenud emakakaelavähi riskist. Sellest tulenevalt kutsume Sind andma taas koos hoogu emakakaelavähi riski esmatasandil hindamisele nende Eesti naiste hulgas.

SYNLAB annab märtsis ja aprillis perearstikeskustele üle Eesti kokku 500 kodust proovivõtukomplekti emakakaelavähi riski hindamiseks oma nimistu naispatsientide hulgas. Koduse proovivõtu näol on tegemist teaduslikult kinnitust saanud lähenemisega, mis on juba teist aastat kasutusel emakakaelavähi sõeluuringus Eestis ja varasemalt ka mitmetes Euroopa riikides suurema hõlmatuse saavutamiseks.

Märtsis ja aprillis 2024 on kodus tehtava kõrge riski HPV analüüsi erihind perearstile SYNLABis 19 € (tavahind 42,92 €, TK kood 66612).

Keda testida?

Soovitame testida naisi vanuses 30+, kes ei ole viimase 5 aasta jooksul emakakaelavähi suhtes testitud ega ole ka 2024. aasta sõeluuringu sihtrühmas (ravikindlustatud ja -kindlustamata naised sünniaastaga 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994).

Samm sammult juhised
  1. Telli tasuta komplektid koduseks proovivõtuks SYNLABi kodulehelt (Naise tervise kampaania tarvikukomplekt perearstile).
  2. Tee elektroonne tellimus analüüsile „Ise kogutud kõrge riski HPV“. Leiad selle uuringugrupist Nakkustekitajate uuringud (PCR).
  3. Kleebi ribakood komplektis olevale minigrip kotile.
  4. Anna komplekt naisele, selles on nii tarvik kui ka juhend kogu protsessist.
  5. Kodus võetud proovi toob naine perearstikeskusesse või saadab SmartPOSTiga otse SYNLABi analüüsimiseks.
  6. Tulemus saabub perearsti programmi ja naisele terviseportaal.ee keskkonda 2 tööpäeva jooksul peale proovi laborisse jõudmist.
Mida teha, kui naine sai kõrge riski HPV tulemuse?

Analüüsi tulemus saab olla positiivne või negatiivne.

Positiivne tulemus viitab sellele, et on leitud kõrge riskiga inimese papilloomiviirus (HPV), mis viitab kõrgenenud emakakaelavähi riskile. Positiivse tulemuse korral soovitame suunata naine günekoloogi vastuvõtule.

Negatiivse tulemuse korral ei leitud kõrge riskiga inimese papilloomiviiruse (HPV) tüüpe. See viitab madalale emakakaelavähi riskile. Negatiivse tulemuse korral soovitame naisel jälgida, millal on tema järgmine planeeritud emakakaelavähi sõeluuring.

 

Terve elu on Sinu kätes.

Sinu SYNLAB