M. genitalium ja N. gonorrhoeae DNA resistentsusmutatsioonide uuringud

Mycoplasma genitaliumi infektsioonide puhul kasutatakse esmase ravivalikuna makroliidantibiootikume, nagu asitromütsiin. Järgmiseks ravivalikuks on fluorokinoloon-antiobiootikumid, nagu moksifloksatsiin. Viimaste aastate teadusuuringud on aga näidanud, et teatud mutatsioonid M. genitaliumi genoomis takistavad makroliidide ja ka fluorokinoloonide toimet, mistõttu nimetatud antibiootikumide ravirežiimid võivad olla ebaefektiivsed. See võib kaasa tuua pikaajalise nakkuse püsimise, sümptomite süvenemise ja tõsiste tüsistuste tekke.

Neisseria gonorrhoeae infektsioonide puhul sõltub ravirežiim ja antibiootikumide valik rohkem nakkuse täpsemast olemusest, kuid senised uuringud on näidanud, et N. gonorrhoeae on aja jooksul suutnud välja kujundada resistentsuse pea kõikidele hetkel laialt kasutatavatele antibiootikumi rühmadele.

Alates 4.juulist alustab meditsiinilabor SYNLAB antibiootikumide resistentsusmutatsioonide uuringute teostamist positiivsetele M. genitalium DNA ja N. gonorrhoeae DNA leidudele.

Kui on tellitud STLI DNA paneel või STLI DNA laiendatud paneel, siis positiivse M. genitalium DNA ja/või N. gonorrhoeae DNA tulemuse korral teostab labor PCR-meetodil automaatselt tasuta resistentsusmutatsioonide uuringud. Antud uuringud annavad infot makroliidantibiootikumide (asitromütsiin) ja fluorokinoloonantibiootikumide (moksifloksatsiin) tundlikkuse/resistentsuse kohta M. genitaliumi puhul ning makroliidide (asitromütsiin) ja fluorokinoloonide (tsiprofloksatsiin) tundlikkuse/resistentsuse kohta N. gonorrhoeae puhul.

Tasulisi resistentsusmutatsioonide uuringuid saab soovi korral tellida nii M. genitalium DNA kui ka N. gonorrhoeae DNA üksikanalüüsidele. SYNLAB teostab täiendavad uuringud, kui programmis on täidetud vastav sisendparameeter:

  • Positiivse M genitalium tulemuse korral lisada antibiootikumide resistentsusmutatsioonid
  • Positiivse N gonorrhoeae tulemuse korral lisada antibiootikumide resistentsusmutatsioonid

Kui sisendparameeter on vastatud „jah“, tehakse positiivsetele M. genitaliumi ja N. gonorrhoeae juhtudele lisauuring, mis on kodeeritud HK koodiga 66612. Kui sisendparameeter on vastatud „ei“ või on jäetud täitmata, siis lisauuringuid ei teostata. Programmides, kus sisendparameetreid täita ei ole võimalik, palume märkida lisauuringute soovi ribakoodi juures olevasse märkuste lahtrisse või täita SYNLAB molekulaarbioloogia pabersaatekiri. Eraldi ainult resistentsusmutatsioonide uuringuid tellida ei saa.

Selleks, et tellimislisti uuendused kajastuksid Teie arsti programmis, palume teha programmile uuenduse.

Küsimuste korral võtke ühendust SYNLABi klienditoega (tel 17123, klienditugi@synlab.ee) või oma kliendihalduriga.

 

Innovaatiliste soovidega
SYNLAB Eesti