Muutus digoksiini (S-Digox) referentsväärtus ja kriitiline väärtus

Tuginedes nii Euroopa (1) kui Eesti südamepuudulikkuse ravijuhistele (2), on Eesti Laborimeditsiini Ühingu südamemarkerite töörühm võtnud vastu otsuse harmoniseerida digoksiini (S-Digox) terapeutiline ja toksiline vahemik Eesti laborites. Seoses sellega on alates 2.05.2023 digoksiini terapeutiline vahemik 0,5-0,8 µg/L ja toksiline tase ≥ 1,2 µg/L. Terapeutiline vahemik ja toksiline tase on kooskõlastatud ja heaks kiidetud ka Eesti Kardioloogide Seltsi südamepuudulikkuse töörühma poolt.

(1) https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
(2) https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid-gp/18/kroonilise-sudamepuudulikkusega-taiskasvanud-patsiendi-kasitlus-esmatasandil