Muutub peitvere analüüsi meetod

Alates 23.09.2019 muutub SYNLABis analüüsi peitveri roojas määramise meetod. Võtame kasutusele  kvantitatiivse määramismeetodi immuunturbidimeetria QuikRead seadmel.

Vastupidiselt eelnevale immuunkromatograafia meetodile väljastatakse edaspidi analüüsi tulemus hemoglobiini kontsentratsioonina mikrogrammides 1 grammi rooja kohta.

Seoses meetodi muutumisega muutub ka proovi võtmise tarvik ning proovi säilitamise tingimused. Täpsem info väljastatakse koos uue tarvikuga ning on kättesaadav kodulehel asuvast Laboriteatmikust.

Analüüsi nimetus: Peitveri roojas (Hb, QN)
Referentsväärtus:  < 15 µg Hb/g roojas
TAT aeg: 1 tööpäev
Haigekassakood ei muutu.

Küsimuste korral palun pöörduge Klienditoe (tel 17123 või klienditugi@synlab.ee) või oma kliendihalduri poole.