Muutub hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni (eGFR) arvutamise valem

Alates 11. jaanuarist 2016 arvutatakse hinnanguline glomerulaarfiltratsioon (eGFR) senise MDRD (The Modification of Diet in Renal Disease) valemi asemel CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) valemi järgi.

Mõlemad valemid arvestavad seerumi / plasma kreatiniini, patsiendi vanust ja sugu. Kuna rassi kohta ei ole elektroonilises andmevahetuses infot, siis seda ei arvestata. Automaatne arvutus kehtib valgele ja kollasele rassile. Mustast rassist isiku puhul palume pöörduda labori poole.

CKD-EPI eelised MDRD valemi ees:

  • >60 ml/min/1,73 m2 tulemuste täpsem hindamine
  • Kasutatavus >18 a isikute puhul ilma ülemise vanusepiirita. (MDRD valem kehtis 18-70 a). 

Referentsväärtus: ≥90 ml/min/1,73 m2.

Tõlgendus:

eGFR vahemik                         Tõlgendus
(ml/min/1,73 m2)                   

≥90                                          Normaalne GFR
60-89                                       Kergelt vähenenud GFR
30-59                                       Mõõdukalt vähenenud GFR
15-29                                       Oluliselt vähenenud GFR
<15                                          Neerupuudulikkus

eGFR arvutus on tasuta, teostatakse automaatselt koos seerumi / plasma kreatiniiniga.