Muudatus soolepatogeenide uuringus

Vastavalt Terviseameti poolt 1. jaanuarist 2017 muudetud reeglitele (Juhend tervisekontrolli läbiviimiseks nakkushaiguste suhtes: http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/meedikutele/Tervisekontrolli_juhend.pdf) tuleb teatud kutsealade töötajaid (vt juhendi Lisa 2) uurida salmonelloosi, shigelloosi ja kampülobakterenteriidi suhtes.

Vastavalt juhendile teostab labor selleks rooja profülaktilist kompleksuuringut, mis sisaldab külve Salmonella spp (sh salmonelloosid, kõhutüüfus, paratüüfused), Shigella spp ja Campylobacter spp suhtes selektiivsetel söötmel ning külvi rikastussöötmes.

Uuringud kodeeritakse vastavalt haigekassa hinnakirjale:
66510 (Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le)
66511 (Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le)
66512 (Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid))
Positiivse tulemuse korral lisanduvad vastavad samastamise (66522) ja antibiogrammi koodid (66530/66531).

Endiselt saab enteropatogeensete bakterite külve tellida ka üksikanalüüsidena: Salmonella spp (66510); Shigella spp (66511); Campylobacter spp (66512); Yersinia spp (66511); Enterohemorrhaagiline E. coli (66511).

Vajadusel teostab labor uuringuid ka teiste infektsioonide suhtes, mis on toodud juhendi tulbas “vastunäidustused töötamiseks”, kuid mille laboratoorsed testid pole universaalselt kohustuslikud.