Muudatus B-tüüpi natriureetilise peptiidi määramisel

Alates 1. oktoobrist 2011 võtame kasutusele B-tüüpi natriureetilise peptiidi määramise plasmast (P-BNP).
Sellega seoses lõpetame 1. novembrist 2011 B-tüüpi natriureetilise peptiidi N-terminaalse fragmendi (S-NT-proBNP) määramise seerumist.
Analüüsi näidustused, tõlgendus ja haigekassa kood (66709) ei muutu.
Proovimaterjal NB! EDTA
plasma

(lilla korgiga katsuti)

Säilitamine 2 – 8oC juures 24h
Diagnostiline
otsustuspiir südamepuudulikkuse suhtes
<100 pg/ml Soolisi ega
vanuselisi erinevusi ei ole

Neerupuudulikkusega isikutel
(eGFR <60 ml/min/1,73 m2)
soovitatav otsustuspiir <225 pg/ml
Täpsema info saamiseks kontakteeruge meie klienditoega telefonil 17123 või e-posti teel klienditugi@synlab.ee.