Mõningate uuringute ühikute muutumine SYNLAB Eesti laborites

Oleme jätkamas laborianalüüside ühikute standardiseerimist seoses analüüsitulemuste saatmisega E-tervise Digitaalsesse Terviselukku.
Muudatused on ainult vormilised, analüüsitulemused ei muutu.

Anname teada, et alates 31. oktoobrist 2016 muutuvad SYNLAB Eesti laborites järgmiste autoimmuunhaiguste diagnostika uuringute ühikud kU/L-ks:

SSA/Ro-vastase IgG hulk seerumis
SSB/La-vastase IgG hulk seerumis
Sm-vastase IgG hulk seerumis
U1 ribonukleoproteiini vastase IgG hulk seerumis
Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis
Scl70-vastase IgG hulk seerumis
Tsentromeerivastase IgG hulk seerumis
DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis
Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas
Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis
Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis
Gliadiinivastase IgA hulk seerumis
Gliadiinivastase IgG hulk seerumis
Kardiolipiinivastase IgG hulk seerumis
Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis
Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis

Ekstraheeritavate tuumaantigeenide IgG sõeluuringu (Süsteemsete sidekoehaiguste skriining) numbriline väärtus muutub kvalitatiivseks – negatiivne, positiivne või piiripealne.