Molekulaarbioloogias kasutatavate proovivõtutarvikute muudatus

Alates 1. juunist vahetuvad järk-järgult molekulaardiagnostikas kasutatavad senised punase korgiga plast- ja metallvarrega tampooniga katsutid uute FLOQ tüüpi katsutite vastu. Uute katsutite eeliseks on spetsiaalne ja pehmem tampoonipea ning painduvam plastvars, mis garanteerib suurema bioloogilise materjali hulga proovi võtmisel, tõstes seeläbi infektsioonhaiguse tekitaja avastamise tundlikkust. Metallvarrega tampooniga katsutit hakkab asendama kollase korgiga COPAN FLOQSwabs ning plastvarrega tampooniga katsutit roosa korgiga COPAN FLOQSwabs. Ninaneelust, kurgust materjali kogumiseks mõeldud rohelise korgiga COPAN FLOQSwabs jääb samaks. Täpsem info väljastatakse ka koos tarvikutega. Küsimuste korral palun pöörduge Klienditoe (tel 17123 või klienditugi@synlab.ee) või oma kliendihalduri poole.