Laboriteenuste hinnakirja muudatus alates 01.01.2015

Alates 01.01.2015 muutusid Quattromed HTI laboriteenuste hinnad. Meie teenuste väljamüügihinnad põhinevad Eesti Haigekassa hindadel. Vastavalt 29.12.2014 Riigi Teatajas avaldatud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelule korrigeerisime ka oma laboriteenuste hinnakirja. Kõik analüüsid, mille proovimaterjalid jõudsid laborisse 2014. aastanumbri sees, arveldame eelmise aasta lõpuni kehtinud hinnakirja alusel isegi siis, kui analüüside vastused on väljastatud käesoleval aastal. 2015. aasta algusest alates laborisse vastuvõetud proovide osas toimub arveldus uusi piirhindu kasutades. 

Tervishoiuteenustele seatud uued piirhinnad: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122014055
Quattromed HTI laboriteenuste hinnakiri: https://synlab.ee/hinnakiri/