Kiirem ja täpsem mikroobide samastamine Quattromed HTI mikrobioloogia laboris

Quattromed HTI mikrobioloogia labor alustas mikroobide samastamist uue mass-spektromeetrial põhineva metoodika (MALDI-TOF) abil. Nimetatud metoodikat on viimase paari aasta jooksul kliinilise mikrobioloogia laborites üle maailma järjest rohkem kasutusele võetud, kuna see võimaldab oluliselt kiirendada mikrobioloogilise uuringu protsessi. Enamikel juhtudel saab isoleeritud tüve samastada koheselt samal päeval, kui ilmneb patogeeni kasv. Senised samastamistestid nõudsid täiendavat üleöö inkubatsiooni, mis pikendas analüüsi lõpptulemuse vastamise aega. Samuti parandab kasutuselevõetud metoodika uuringu tulemuste kvaliteeti, kuna mikroobid määratakse oluliselt täpsemalt ja enamasti liigi tasemel.

Sellega seoses muutub alates 1. detsembrist 2013 ka uuringute kodeerimine: MALDI-TOF metoodika abil teostatud mikroobide samastamised kodeeritakse haigekassa koodiga 66522, teenuse nimetus “Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil”, hind 11,18 eurot

Täiendavad küsimused:

Dr. Paul Naaber, infektsioonhaiguste valdkonna juht, mob +372 508 0785, paul.naaber@synlab.ee
Dr. Ene Makoid, vastutav kliiniline mikrobioloog, tel +372 6408 237, ene.makoid@synlab.ee