Keskjoauriini aeroobse külvi käsitluse muudatus

21. novembrist 2016 alustas SYNLAB Eesti mikrobioloogiliseks külviks saadetud uriinide täiendavat testimist läbivoolutsütomeetril, mis võimaldab kiiresti välja sõeluda proovid, kus puuduvad nii mikroobid kui ka leukotsüüdid. Selliste patoloogilise leiuta proovide osas saab koheselt tellivale arstile väljastada negatiivse vastuse, ehk negatiivse tulemuse saamise aeg lüheneb oluliselt võrreldes senise praktikaga. Võimaliku positiivse leiuga (esineb kas mikroobe või leukotsüüte) proovid külvatakse ning vastatakse nagu varemgi. Skriiningut rakendatakse ainult täiskasvanute keskjoauriini proovidel. Sisseviidav metoodika täiustus on unikaalne Eestis, kuid Soomes ja Skandinaaviamaades on seda kasutatud edukalt aastaid (Jolkkonen S et al, JCM 2010). Külviuuringu hind arstile ei muutu, kuid üle kolmandikul juhtudest saab arst tulemuse juba proovi laborisse jõudmise päeval.

Kuna läbivoolutsütomeetril saame kasutada vaid katsutites materjali, siis palume mitte saata uriiniproove tavalistes uriinitopsides, vaid kasutada konservandiga uriini vaakumkatsuteid.