C-hepatiidi diagnostika

HCV on väike üheahelaline RNA viirus, mis kuulub Flaviviiruste sugukonda. HCV jaotatakse Simmondsi klassifikatsiooni järgi kuueks peamiseks genotüübiks ning mitmeks subtüübiks (üle 80). Genotüüpe tähistatakse numbritega 1 kuni 6, subtüüpe väikeste tähtedega a, b, c jne vastavalt nende avastamise kronoloogilisele järjekorrale.

Nakatumine toimub enamasti parenteraalselt, tunduvalt harvemini perinataalselt, olmekontaktide või sugulisel teel.

C-hepatiidi inkubatsiooni aeg on kuni 50 päeva. 1-2 nädalat peale nakatumist muutub veres määratavaks HCV RNA. HCV Ab muutub veres määratavaks 11-12 nädalat peale nakatumist, kuid see võib võtta aega ka kuni 6 kuud. Enamasti kulgeb äge C-hepatiit kliiniliste sümptomiteta. 50-80%-l juhtudest muutub infektsioon krooniliseks st HCV RNA on veres määratav ka 6 kuud peale nakatumist. Kroonilise infektsiooni ajal võivad HCV Ab ja HCV RNA muutuda ajuti negatiivseks, seega ei välista ühekordne negatiivne tulemus alati infektsiooni. 5-30%-l C-hepatiiti nakatunutest areneb maksatsirroos, eriti neil, kellel kaasub mõni muu maksa kahjustav faktor (alkoholi tarvitamine, ülekaal, krooniline B-hepatiit, HIV, hemokromatoos). Maksatsirroos omakorda võib viia hepatotsellulaarse vähi tekkeni.

C-hepatiidi markerite tõlgendamine:

HCV Ab
HCV RNA
Tõlgendus
Äge hepatiit on välistatud
+
Äge hepatiit, jälgida HCV Ab teket
+
Pole ägedat hepatiiti
+
+
Äge või krooniline hepatiit