C.difficile diagnostika muudatus

Hea koostööpartner!

Anname teada, et alates 14.05.2024 määratakse C. difficile nakkuse põhjustaja analüüsiga Clostridioides difficile toksiin A,B DNA roojas. Uus analüüs asendab analüüsi Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas. Uus analüüs tuvastab toksiini geene A ja B, aga ei erista neid omavahel.

Juhime tähelepanu, et muutub ka sobiv tarvik! Antud analüüsi jaoks on vajalik roojaproov Cary Blair vedela transportsöötmega katsutis (rohelise korgiga).

Analüüsi TK kood (66608) jääb samaks. 

Kirjutame ka üle, milline on soovituslik C.difficile infektsiooni diagnoosimise kaheastmeline diagnostika:

1) Esmaselt määratakse C.difficile DNA (A,B toksiini geen) ehk analüüs Clostridioides difficile toksiin A,B DNA roojas

  • negatiivne leid näitab, et toksiini produtseerivat C.difficile tüve roojas ei esine
  • positiivne leid viitab C.difficile infektsioonile või kolonisatsioonile

2) Positiivse leiu korral soovitame määrata vaba toksiin roojas: C.difficile A/B toksiini (ribaanalüüs) ehk analüüs Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas

  • positiivne leid viitab C.difficile infektsioonile

Antud analüüsi jaoks sobib tarvikuks ainult roojatops lusikaga!

Selleks, et antud muudatus kajastuks ka Teie programmis, palume teenuselisti programmis uuendada!

Küsimuste korral võtke palun ühendust SYNLABi klienditoega või oma kliendihalduriga.

 

Lugupidamisega
SYNLAB Eesti