Biokeemiliste ja immunoloogiliste uuringute teostamine SYNLAB Tallinna kesklaboris

Hea koostööpartner

Alates 17.01.2022 toimub SYNLAB Tallinna kesklaboris automaatliini ja sellega seotud analüsaatorite vahetus, mille käigus oleme ajutiselt ümber korraldanud senise täisautomaatse töövoo nii pre- kui ka postanalüütikas. Muudatustest tulenevalt kulub proovide käsitlemisele tavapärasest rohkem aega, mistõttu on veidi pikenenud biokeemiliste ja immunoloogiliste analüüside tulemuste väljastamine, samuti lisatellimuste täitmine. Kuna lisatellimused on seotud täiendava manuaalse protsessiga, täidetakse need valdavalt järgmisel tööpäeval.

Käesolevad tegevused on vaheetapp uue täisautomaatse süsteemi käivitamiseks, hetkel esineda võivad tõrked on ajutised. Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast, teeme omalt poolt kõik, et olukord kiirelt normaliseerida.      

Samuti on muutunud mitmete parameetrite referentsväärtused ning esineb ka tasemete erinevusi seni kasutusel olnud ja uue metoodika vahel. Täpsemat infot selle kohta saab lugeda SIIT.