B-tüüpi natriureetilise peptiidi (P-BNP) määramise lõpetamine

Alates 13. detsembrist 2021. a lõpetame B-tüüpi natriureetilise peptiidi (P-BNP) määramise plasmast. Analüüside valikusse jääb samaväärne analüüs B-tüüpi natriureetilise peptiidi N-terminaalse fragmendi (S-NT-proBNP) määramine seerumist, mille eelisteks on:
• parem säilivus;
• analüüsiks ei pea võtma eraldi katsutit, vaid saab määrata seerumist koos teiste immuun- ja biokeemiliste analüüsidega;
• südamepuudlikkuse ravim Entresto (sakubitriil/valsartaan) ei mõjuta analüüsi tulemust;
• korreleerub hästi Roche Cobas meetodi proBNPII-ga, mis on laialt kasutuses teistes Eesti laborites.

Meeldetuletav info NT-proBNP kohta:

Kasutatav metoodika: CLIA
Teostussagedus: iga tööpäev
Proovimaterjal: seerum
Proovimaterjali säilivus: toatemperatuuril 3 päeva; 2-8°C juures 6 päeva
HK kood: 66709 (30,89€)
Referentsväärtus: ≤ 74a <125 ng/L

Küsimuste korral palume kontakteeruda Klienditoe (tel 17123, ) või oma kliendihalduriga.