Algab Quattromed HTI meeskonna arenguprogrammi II osa

Quattromed HTI meeskonna arenguprogrammi II osa käigus viime läbi oma labori töötajatele koolitused, foorumid ja videopäeva.

Perioodil 01.11.10- 31.01.11 läbiviidava projekti „Meeskonna arenguprogramm II“ elluviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teadmiste ja oskuste arendamise programm. Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.