9. jaanuaril 2014 muutub Vitamiin D (25-OH) määramismeetod

Seni kasutusel olnud ADVIA Centaur® (Siemens) Vitamin D Total asendub LiaisonXL® (DiaSorin) Total Vitamin D määramismeetodiga.
Referentsväärtused ei muutu, kuid uue meetodiga saadavad tulemused on võrreldes seni kasutusel olnud meetodiga keskmiselt <10% madalamad, mida tuleks arvestada asendusravil olevate patsientide dünaamika jälgimisel.
Analüüsi hind ei muutu.