Muudatused Clostridium difficile diagnostikas

C. difficile diagnostikaks teostame nüüdsest 2 uuringut:

  • Clostridium difficile DNA (toksiin B geen) roojas – esmane uuring
  • Clostridium difficile A/B toksiin – täiendav uuring

C. difficile külvi enam ei teostata.

C. difficile infektsiooni kahtlusel teostame esmase uuringuna molekulaarse testi: Clostridium difficile DNA (toksiin B geen) roojas. Negatiivne tulemus näitab, et sooles ei esine toksigeenset C. difficile tüve, viidates C. difficile infektsiooni puudumisele.

Positiivne tulemus kinnitab, et sooles esineb toksigeenne C. difficile tüvi, mis viitab kas infektsioonile või kolonisatsioonile.

Positiivse tulemuse korral soovitame täiendavat EIA uuringut: Clostridium difficile A/B toksiin. Selle uuringud positiivne tulemus näitab vaba toksiini olemasolu roojas ning toetab C. difficile infektsiooni diagnoosi. Negatiivse tulemuse korral ei saa välistada C. difficile kolonisatsiooni võimalust ning peab arvestama, et kõhulahtisuse tekitajaks võib olla lisaks mingi muu patogeen.

Muudatused on tingitud diagnostika kooskõlastamisest Euroopas kehtiva juhendiga ning Eesti Laborimeditsiini Ühingu poolt heakskiidetud algoritmiga.

Clostridium difficile infektsiooni laboratoorne diagnostika on näidustatud haiglas (sh hooldushaiglas) tekkinud või ka haiglaväliselt antibiootikumravi järgselt tekkinud kõhulahtisuse korral. Patsiendi kolonisatsiooniuuringud ilma kõhulahtisuseta pole näidustatud ning labor ei teosta uuringuid tahkest väljaheitest. Samuti pole näidustatud ravi järgsed kontrolluuringud kui sümptomaatika puudub.