Algab Quattromed HTI meeskonna arenguprogrammi II osa

Quattromed HTI meeskonna arenguprogrammi II osa käigus viime läbi oma labori töötajatele koolitused, foorumid ja videopäeva. Perioodil 01.11.10- 31.01.11 läbiviidava projekti „Meeskonna arenguprogramm II“ elluviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teadmiste ja oskuste arendamise programm. Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Lõpetasime spermaanalüüside tegemise

Lõpetasime oma laboris kohapeal spermaanalüüside tegemise ja alustame selles valdkonnas koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi Meestekliinikuga.  Otsuse tingis asjaolu, et spermaanalüüs eraldiseisva analüüsina ei lahenda enamasti patsientide probleeme. Tavaliselt on tegemist lastetuse uuringutega, mis vajavad kompleksset kliinilist lähenemist ja spermaanalüüsid on vaid üks osa sellest. Samas võime tõdeda, et Tartu Ülikooli Kliinikumi Meestekliinik on meie pikaaegne […]