Täna toimub eesti keele riigieksami sooritajatelt koroonaproovide kogumine

Täna annavad üle Eesti koroonaproove eksaminandid, kes sooritavad esmaspäeval eesti keele riigieksamit. Proov võetakse kurguloputusvedelikust, mis on testitava jaoks üks lihtsamaid võimalusi. Proovid analüüsib SYNLAB Eesti oma Tallinna laboris PCR meetodil.

Tänaseks registreerus koroonatesti tegema 2930, 19. aprilliks eesti keel teise keelena eksami eel 1129 ja 22. aprilliks Cambridge’i inglise keele tasemeeksami eel 747 eksaminandi. 

Tänased esimesed proovid on SYNLABi TESTI rakenduse kaudu juba sisestatud. 

Proovide kogumine toimub koostöös SYNLAB Eesti ja koolidega, eksaminandid, kes pole praegu ühegi kooli nimekirjas, said võimaluse anda proov SYNLAB Eesti valitud testimispunktides. Proovid saadetakse SYNLABi laborisse ja neid testitakse PCR meetodil. Tegemist ei ole kiirtestiga, laboris analüüsitakse kurguloputusproove samal meetodil nagu ninaneelust võetavaid proove.

Koolidesse proovivõtukomplektide jaotamisel ja proovimaterjal laborisse toimetamisel on SYNLAB Eestil abiks Rally Estonia vabatahtlike erimeeskond.

Kõik aprillis riigieksamite või Cambridge’i inglise keele tasemeeksami sooritajad on saanud võimaluse teha enne eksamit koroonatest. Testimine ei ole kohustuslik, aga see on hea võimalus tagada riigieksamite ajaks lisakindlus. Selleks, et eksamid toimuks võimalikult turvaliselt, on võetud kasutusele ka kõik tavapärased ennetusmeetmed: distantsi hoidmine, hajutamine, tuulutamine, maskide kandmine ja desinfitseerimine.

Testitavad saavad tulemused digilugu.ee ja TESTI mobiilirakendusse ligikaudu 24 tunni pärast. Kui tulemus ei ole saabunud 24 tunni jooksul, saab eksaminand helistada SYNLABi klienditoele. Koolile tulemusi ei edastata. Tulemused raporteerib labor Terviseametile koos igapäevaste kõigi üle Eesti testitud inimeste tulemustega.

Positiivse tulemuse korral peab eksaminand jääma eneseisolatsiooni ja saab sooritada eksami lisaeksami ajal. Käesoleval õppeaastal korraldatakse riigieksamitele veel üks täiendav lisaeksam nii, et igas aines on võimalik riigieksamil osaleda kolmel päeval.

Lisaajal eksami sooritamiseks tuleb abituriendil kindlasti esitada avaldus Haridus- ja Nooreametile kolme tööpäeva jooksul pärast põhieksami toimumist. Riigieksamite sooritamine ei ole sel õppeaastal kooli lõpetamise tingimus. 

Eesti keele riigieksamile on registreerunud üle 7100, eesti keel teise keelena riigieksamile ligi 2800 ja Cambridge’i inglise keele tasemeeksamile ligi 2000 eksaminandi.

Tehniliste küsimustega TESTI mobiilirakenduse, tarvikute või tulemuste kättesaamise kohta palume helistada SYNLAB Eesti spetsiaalselt eksaminandidele mõeldud klienditoe numbrile 646 4882 (E-R 8-18, L-P 10-16).

Muude testimise ja riigieksamitega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi poole telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 (liin töötab ka 17. ja 18. aprillil).

Lisainfo ja vastused levinumatele testimisega seotud küsimustele: www.hm.ee/testimine