SYNLAB Eesti laboriteenuste hinnakiri al 01.04.20

Anname käesolevaga teada meie hinnakirja muutumisest alates 01. aprillist 2020.

SYNLAB Eesti OÜ teenuste müügihinnad põhinevad Eesti Haigekassa hindadel. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 19.03.2020 otsusele kinnitati uus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, millega muudetakse tervishoiuteenuste sh laboriteenuste piirhindu alates 01.04.2020. Vastavalt sellele korrigeerime ka oma laboriteenuste hinnakirja. Kõik tellimused, mis on saabunud meile kuni 31.03.2020 (kaasa arvatud) arveldame praegu kehtiva hinnakirja alusel. Pärast nimetatud kuupäeva laborisse saabunud tellimuste osas toimub arveldus uusi piirhindu kasutades. Kõik lepingulised tingimused jäävad kehtima, selles osas muudatusi pole.

Viide: Tervishoiuteenustele seatud uued piirhinnad (Vabariigi Valitsuse määrus)

SYNLAB Eesti OÜ laboriteenuste uuendatud hinnakiri on alates 01.04.2020 veebiversiooni ja allalaetava PDFina leitavad SIIN.

Seoses sellega muutuvad ka otse laborisse pöörduvatele klientidele üksikanalüüside, pakettide, arsti konsultatsioonide ning TESTI KODUS teenuste hinnad. Rohkem infot SIIN.