18.04.2024 Veeni- ja kapillaarvere võtmise õpituba

Toimumise aeg: 18.04.2024 kell 14:00

Toimumise koht: Tallinn, SYNLABi kesklaboris (Veerenni 53a, 5. korrus)

Koolituse keel: eesti

Osalejate piirarv: 16

Sihtrühm: pereõed

Koolituse maht: 2.5 tundi

Õppemeetodid: loeng, praktilised harjutused

Koolitajad: vanemlaborant Virge Jürjenson ja vanemõde Carmel Lukas

Koolituse eesmärk: Tutvustada õele veeni- ja kapillaarvere võtmist

Koolituse läbinu:

  • Teab patsiendi verevõtuks ettevalmistamise nõudeid
  • On tutvunud veeni- ja kapillaarvere võtmise nõuetega
  • Omab ülevaadet veeni- ja kapillaarvere võtmise tehnikast


2024-04-18 Tallinna koolitusele registreerimine (Veeni- ja kapillaarvere võtmise õpituba)