14.02.19 Veeni- ja kapillaarverevõtu õpituba (Tartu)

Toimumise aeg: 14.02.2019 kell 13:00

Toimumise koht: Tartu, Dorpati konverentsikeskus (Turu 2)

Koolituse keel: eesti

Osalejate piirarv: 20

Sihtrühm: pereõed

Koolituse maht: 3 tundi

Õppemeetodid: loeng, praktilised harjutused

Koolitajad: Virge Jürjenson

Koolituse eesmärk: Anda õele veeni- ja kapillaarvere võtmise oskus

Koolituse läbinu:

  • Teab veeni- ja kapillaarvere võtmise nõudeid
  • Omab ülevaadet veeni- ja kapillaarvere võtmise tehnikast
  • Oskab võtta analüüsideks veeni- ja kapillaarverd

 

2019-02-14 Tartu koolituse registreerimisvorm