01.03.2023 Veeni- ja kapillaarvere võtmise õpituba

Toimumise aeg: 01.03.2023 kell 13:00

Toimumise koht: Tallinn, SYNLABi kesklaboris (Veerenni 53a, 5. korrus)

Koolituse keel: eesti

Osalejate piirarv: 16

Sihtrühm: pereõed

Koolituse maht: 2.5 tundi

Õppemeetodid: loeng, praktilised harjutused

Koolitajad: vanemlaborant Virge Jürjenson

Koolituse eesmärk: Tutvustada õele veeni- ja kapillaarvere võtmist

Koolituse läbinu:

  • Teab patsiendi verevõtuks ettevalmistamise nõudeid
  • On tutvunud veeni- ja kapillaarvere võtmise nõuetega
  • Omab ülevaadet veeni- ja kapillaarvere võtmise tehnikast


Registreerumine on kohtade täitumise tõttu lõppenud. Kui soovite end järjekorda panna (juhuks, kui keegi oma osalemise tühistab), andke sellest palun teada e-posti aadressil koolitused@synlab.ee.