Klienditeenindus

Klienditeeninduse osakonna tegevus lähtub SYNLAB Eesti kliendilubadusest: „Meditsiinidiagnostika lahedused. Usaldusväärselt ja kliendisõbralikult.“

Klienditeeninduse osakonna tegevuse eesmärk on pakkuda kõikidele klientidele professionaalset, kiiret, täpset ja kindlale tegutsemisstandardile põhinevat teenust. Kombineerides klienditeeninduse, kliendihalduse, kliendikoolituse, turunduse, logistika ja IT funktsioonide tegevusi, peab osakond tagama kliendisuhtluse laitmatu toimimise.

Kliendihaldurid ja klienditeenindajad vastutavad ettevõttes selle eest, et kõik klientidel tekkinud küsimused ja probleemid saaksid lahendatud kliendile sobivaimal moel. Kliendihaldurid nõustavad kliente optimaalse ja kliendi vajadustest lähtuva laborianalüüside tellimise ning vastuste saamise tegevusloogika sisseseadmisel, tutvustades ettevõtte uusi teenuseid ja tooteid ning aidates vajadusel neid juurutada. Klienditeenindajad vastavad erinevate sidekanalite vahendusel saabuvatele infopäringutele, tagavad vajaminevate tarvikutega ja abimaterjalidega varustatuse ning tegelevad klientide probleemide lahendamise ja ennetava nõustamisega.

Kliendikesksuse üks prioriteete on kliendikoolituste planeerimine ja läbiviimine, lähtudes laboratoorse diagnostika arengusuundadest ning kliendivajadustest. Konverentsid, väiksemad päevakoolitused ning otseselt konkreetsete klientide või kliendigruppide vajadustest lähtuvad koolitused moodustavad märkimisväärse osa ettevõtte otsesest suhtlusest klientidega. Koolituste kava, programmi ja registreerimisvõimalustega tutvuge Koolituste peatüki all.

Turundustegevuse peamine funktsioon on klientidelt saabuva tagasiside süstematiseerimine, sellest lähtuvate toimingute planeerimine ja läbiviimine ning ettevõtte sümboolika kujundamine ja suhtluskanalite monitooring.

Elanikkonna terviseteadlikkusele suunatud veebikeskkond minu.synlab.ee on otse tervishoiuteenuse tarbijaile suunatud tegevused, mis valmisid koostöös Eesti juhtivate erialaspetsialistidega.

Logistikaringide planeerimisel lähtume klientide vajadustest ja sellest, et oleks võimalik järgida preanalüütilisi nõudmisi proovide võtmisel ja saatmisel. Ühtlasi tagatakse klientide varustatus tarvikute ja vajalike abimaterjalidega.

Oluline roll laboratoorse diagnostikaga seotud toodete ja teenuste arengus on IT lahendustel. Pidev arendustegevus kliendiliidestuse funktsionaalsuse osas programmidega Perearst 2, Watson ja Liisa ning uuendatud kodulehekülg moodustavad olulise osa süsteemsetest IT-alastest edasiarendustest.

SYNLAB Eesti klienditeenindus:

Telefon: 17123 (arstile) 17123 (patsiendile)
Väljaspoolt Eestit ning juhul kui lühinumbrile helistamine ei ole lubatud: +372 640 8231
E-post:  klienditugi@synlab.ee (arstile) klienditugi@synlab.ee (patsiendile)

Ärikliendil on võimalik kontakteeruda otse kliendihalduriga:

Maarit Rei
Piirkond (eesti k): Harjumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa
Mob: +372 5305 0535
E-post: maarit.rei@synlab.ee

Olga Delovski
Piirkond (vene k): Harjumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa
Mob: +372 5305 3530
E-post: olga.delovski@synlab.ee

Hille Nilbe
Piirkond: Ida-Virumaa
Telefon: +372 337 0008
GSM: +372 527 4579
E-post: hille.nilbe@synlab.ee

Marleen Lõhmus
Piirkond: Tartu-, Valga-, Põlva-, Jõgeva- , Viljandi-, Võru-, Lääne-, Pärnu-, Saare-, Hiiumaa
Telefon: +372 640 8262
GSM: +372 5305 0530
E-post: marleen.lohmus@synlab.ee

Kristi Aamisepp
GSM: +372 5665 1145
E-post: kristi.aamisepp@synlab.ee

Klienditeeninduse e-maili aadressil või kodulehekülje Tagasiside vormi kasutades palume anda teada oma kogemustest ettevõtte teenustega, ettepanekutest ning probleemidest. See on aluseks teenuste ja toodete arendusel ning juhuvigade või süsteemsete probleemide likvideerimisel.