HOIATUSED TESTIMISEGA SEOSES

TESTITULEMUSTE OSAS

 1. Inimene võib olla nakkusohtlik juba enne, kui avalduvad sümptomid.
 2. Koroonaviirust saab kanda ja levitada ka asümptomaatiliselt.
 3. NEGATIIVNE testitulemus tähendab, et proovi andmise hetkel ei olnud organismis piisavalt viirusosakesi.
 4. POSITIIVNE tulemus tähendab, et proovi andmise hetkel esines määratavas koguses koroonaviirust ninaneelu, alaealistel kurguloputuvedeliku proovis.
  • Kui inimene on andnud positiivse tulemusega proovi  ja paari päeva pärast negatiivse tulemusega proovi, viitab see viirusinfektsiooni lõppfaasile, kus viiruse hulk organismis väheneb kiiresti ning testitulemus muutub negatiivseks.
  • Kui inimene on andnud negatiivse tulemusega proovi   ja paari päeva pärast positiivse tulemusega proovi, tähendab see, et esimese testi ajal ei olnud organismis piisaval hulgal viirusosakesi. Tõenäoliselt on tegemist on nakatumise algfaasiga. Näeme sellist tulemust tihti just viimasel ajal, kui lähikontaktne annab testi liiga vara.
 5. PIIRIPEALNE tulemus võib samuti esineda viiruse algus- või lõpufaasis. Oluline on 2-3 päeva pärast kordustestimine.
 6. Tulemused on täpsemalt lahti selgitatud SIIN.

 

REISIMISEGA SEONDUVALT

ENNE REISI

 1. TASULIST KOROONATESTI saab teha spetsiaalsetes proovivõtupunktides, need on leitavad SIIN.
 2. Tallinna Lennujaamas, Tallinna Sadamas ja Narva piiripunktis enne reisi tasulist testi teha ei saa.
 3. Sertifikaadi puhul on oluline silmas pidada proovi andmise aega.  Mitmes riigis on see senise 72h asemel 48h enne saabumist, vaata infot sihtriigi välisministeeriumi kodulehelt.
 4. Sertifikaati saab tellida proovi võtvalt meditsiiniasutuselt.
 5. SYNLABi laboris tehtud proovide (isegi kui proovivõtja on muu meditsiiniasutus) tulemustest saab ise tasuta eesti, vene, inglise keelse sertifikaadi genereerida testi.me lehelt alla laetavas TESTI äpis.
 6. Oluline on arvestada, et tulemus saabub 24-48 tundi peale proovi andmist.
 7. Sertifikaadi aluseks on vaid ninaneelust, alaealistel kurguloputusvedelikust tehtav PCR test (mitte veenivere antikehade test).
 8. Reisile mineja peab arvestama riskiga, et positiivse või piiripealse tulemuse tõttu võib tema reis ära jääda. Hilisem negatiivne kordustest sellises situatsioonis ei anna alust esmase testitulemuse vaidlustamiseks ning mistahes kompensatsiooni nõudeks testitavale asutusele reisi ärajäämise eest. SYNLABil puudub kontroll reisimise sihtriigis kehtivate liikumispiirangute või riiki sisenemise piirangute üle. SYNLAB ei vastuta kui testi tulemuse tõttu kohaldatakse reisile mineja ja/või mõne tema lähikontaktse suhtes mistahes riigis mistahes piiranguid, sh liikumispiiranguid või riiki sisenemise piiranguid.

REISILT NAASTES

 1. Riskiriikidest lähte- või transiitriigina saabuvad Eesti elanikud saavad tasuta testida ühe järgnevast isikut tõendava dokumendi ette näitamisel: Eesti kodaniku või välismaalase pass, Eesti ID-kaart või elamisloa kaart. Välismaalased peavad testi eest tasuma.
 2. Naastes saab elavas järjekorras testida vaid piiripealses testimispunktis (Tallinna sadamas, Tallinna lennujaamas ja Narva piiripunktis).
 3. Kui inimesel on tehtud PCR test mitte hiljem kui 72h Eestisse saabumisest, ei pea riiki sisenemisel uut testi tegema.
 4. Mujalt saabudes on vajalik panna 1-2 päeva ette testimise aeg telefonil 678 0000 (E-R 8-18).
 5. Naastes saab isolatsiooni lühendada pärast teist negatiivset testi, mis on tehtud mitte varem, kui 6 päeva pärast esimese testi tulemuse teadasaamist.
 6. Info testimise kohta reisilt naastes on leitav SIIN.