Projektid

SYNLAB Eesti on Connected Health klastri assotseerunud liige

Tehnopoli projekt EU49305 on kaasrahastatud EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 1.09.2015-31.08.2018

connected_health

 

SYNLAB Eesti on Liikumistervise innovatsiooni klastri liige 

Spordimeditsiini Sihtasutuse projekt EU49304 „Liikumistervise innovatsiooni klaster“ on kaasrahastatud EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 1.11.2015-31.10.2018.

 

SportEST_logo

Logo. Spordimeditsiini SALogo. EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalneLogo. Brand Estonia Business logo

 

 

Nakkushaiguste laboratoorse diagnostika rahvusvahelise konkurentsivõime tagamine

SYNLAB Eesti OÜ projekti EU45391 ”Nakkushaiguste laboratoorse diagnostika rahvusvahelise konkurentsivõime tagamine“ (perioodil 01.01.2013 – 31.08.2015) elluviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse arendustöötajate kaasamise toetuse programm. Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

logod

E-Tervise testkeskus

Projekti lühiajaline eesmärk oli E­tervise testkeskuse piloodi tegemine ühe rakendusega. Piloottestimiseks on avatud terviseandmete platvorm terviseteenuste tellimise ja patsiendi terviseloo lehitsemise rakendusele. Piloodi jaoks integreeriti platvorm Quattromed HTI portaalirakendusega nii, et portaali kaudu saab tellida vereanalüüsimise teenuseid ning lehitseda vastuseid.

Toatemperatuuri stabiilsuse tehnoloogia rakendamine uute polüpeptiidide arendamisel

Solis Biodyne OÜ (SBD) on Eesti juhtivaid biotehnoloogia reagente tootev ettevõte. Keskendunud ollakse DNA ja RNA uurimustööks vajalike ensüümide tootmisele, mis leiavad rahvusvahelist kasutamist nii teadustöös kui ka diagnostikas. SYNLAB Eesti OÜ (endine Quattromed HTI Laborid OÜ) (SYNLAB) on valitud SBD poolt koostöö partneriks Euroopa Regionaalarengufondist finantseeritud ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt vahendatud projektis. Projekti eesmärk on arendada uusi DNA ja RNA paljundamiseks vajalike ensüüme, mis oleksid eelnevatest termostabiilsemad. SYNLAB’i ülesandeks on testida uusi arendustooteid meditsiinidiagnostika suunal. Projekti kestvus 01.06.2012 – 31.05.2015.

Antibiootikumresistentsuse molekulaarne multipleks diagnostika (ARMMD)

Antibiootikumresistentsete haigustekitajate levik on muutunud üheks oluliseks probleemiks kaasaegses tervishoius. Enamik praegu kasutatavatest skriiningmeetoditest põhinevad patogeenide väljakasvatamisel ja seejärgsel isoleerimisel, identifitseerimisel ja resistentsuse määramisel, mis kokkuvõttes on aja- ja ressursimahukas lähenemine. Euroopa Regionaalarengufondist läbi SA Archimedes struktuuritoetuste finantseeritud projekti põhieesmärgiks on välja töötada kiire molekulaarne metoodika, mis võimaldaks skriinida erinevatest bioloogilistest materjalidest antibiootikumi resistentsust määravate geenide olemasolu (st erinevaid resistentsusmarkereid).  Projekt viiakse läbi Tartu Ülikooli Mikrobioloogia Instituudi ja SYNLAB Eesti OÜ (endine Quattromed HTI Laborid OÜ) koostöös võimaldades samaaegselt teadmiste kasvu baasteaduse tasemel kui ka teaduspotentsiaali kasutamist meditsiinidiagnostikas. Projekti kestvus 01.11.2011 – 31.08.2015.

Inimese viljakuse ja raseduse kuluga seotud mitte-invasiivsete biomarkerite arendamine („Happy Pregnancy“)

“Happy Pregnancy” on reproduktiivtervise siirdemeditsiiniline uuring, mille eesmärgiks on juurutada Eesti teadlaste teadusuuringute poolt tuvastatud uued mitteinvasiivsed ja ennetavad biomarkerid rutiinsesse molekulaardiagnostikasse, kaasates nii naiste- kui ka meestearstid ning potensiaalsed diagnostikateenuste rakendajad. SYNLAB Eesti OÜ (endine Quattromed HTI Laborid OÜ) koostöös Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubiloogia Instituudi ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliinikuga panustab rasedustüsistusi ennustavasse diagnostika arendamisse. Usaldusväärselt rasedus-komplikatsioone ennustav diagnostika võimaldab paremat kliinilist tööd ja tervishoiukulude märkimisväärset kokkuhoidu.  Projekt on finantseeritud Euroopa Regionaalarengufondist läbi SA Archimedes struktuuritoetuste. Projekti kestvus 01.09.2012-31.08.2015.

EL_Regionaalareng_horisontaal