Koostöö ja toetused

SYNLAB Eesti väärtustab pikaajalisi koostöösuhteid oma klientidega ja koostööpartneritega ning pühendab ennast igapäevaselt nende hoidmisele ja ehitamisele. Kliendisuhete kõrval on SYNLABile väga oluline ka panus ühiskonna arengusse, selle toetamisse ja terviseteadlikuse tõstmisse. SYNLAB saab ja soovib seda teha viisil ja valdkonnas, milles ta on erialaselt pädev. Ettevõttele on oluline, et koostöö viiks tervislike eluviiside ning laiemalt inimeste tervise parandamiseni Eestis.

Siinkohal on välja toodud mõned koostööprojektid ja tegevused, mida SYNLAB on läbi aastate toetanud.