- SYNLAB Eesti - https://synlab.ee -

Alates 05.08.2019 muutuvad analüüsi Anti-Müller hormoon referentsväärtused

Alates 05.08.2019 muutub SYNLABis analüüsi Anti-Müller hormoon määramist teostav labor, meetod ja seoses sellega ka referentsväärtused. Analüüsid saadetakse edaspidi Saksa laborisse MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen.

Uued referentsväärtused:
Naised                              Mehed
ühikud          ug/l            ühikud                ug/l
< 29 päeva < 0.94           < 3 päeva 10.9-84.9
29-364 päeva < 4.37       3-7 päeva 22.3-166
1-4 a. 0.18-6.12                 8-10 päeva 31.6-195
5-7 a. 0.19-5.53                11-20 päeva 22.6-183
8-11 a. 0.40-7.39              21-28 päeva 34.3-154
12-14 a. 0.42-6.52            29-364 päeva 32.9-158
15-18 a. 0.29-11.77          1-4 a. 43.5-200
19-24 a. 1.22-11.70          5-7 a. 33.4-155
25-29 a. 0.89-9.85            8-11 a. 13.5-158
30-34 a. 0.58-8.13            12-14 a. 1.32-46.5
35-39 a. 0.15-7.49            15-18 a. 2.35-18.2
40-44 a. 0.03-5.47             ≥ 19 a. 0.77-14.50
45-50 a. 0.01-2.71
> 50 a. Referentsväärtused puuduvad

Analüüsimeetod: CLIA
NB! Vereproov tuleb võtta mitte varem kui 8 tundi peale biotiini võtmist, et vältida biotiini mõju tulemustele.
Täiendavalt tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda Teie kliendihalduriga SYNLABis.

Uus teenus: toitumisvalikuid on nüüd võimalik hinnata roojast

Posted By Egle Puppart On In Määratlemata | No Comments

Nüüd saavad inimesed uue arendatud teenuse abil teha mikrobioomi uuringu, mis kirjeldab mikroobide koosseisu sooles ja annab soovitusi toitumise korrigeerimiseks. Teenuse on välja töötanud Eesti teadlased ja uuringu aluseks enam kui 300 eestimaalaste kakaproov.

Hakkame teenust osutama koostöös Toidu- ja Fermentatsiooni-tehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) teadlastega. Tänaseks on välja töötatud analüüsiteenus, mille tulemuste tõlgendamisel kasutatakse eestlaste võrdlusgruppi ning lisaks sooles elavate bakterite ülevaatele antakse raportis ka soovitusi toitumise korrigeerimiseks.

SYNLAB Eesti kommunikatsioonijuht Gerly Kedelauk ütleb: „Kuigi mikrobioomi uuringu pakkujaid on maailmas teisigi, siis Eesti teadlaste 7 aastase teadustöö tulemusena välja töötatud eestimaalaste soole bakterite DNA analüüs ja raport on usaldusväärne sisend nii inimesele kui ka toitumisnõustajatele ja -terapeutidele. Näiteks esimesed tulemused on näidanud, et enamasti tarbivad inimesed vähe kiudaineid“.
Kedelauk täpsustab, et mikrobioomi uuring on maailmas järjest enam tähelepanu saav uuenduslik meetod, mis annab ülevaate kui mitmekülgne on bakterite kooslus, st kas on piisavalt ka nn „häid baktereid“. Soole mikroobikoosluse kujunemist mõjutavad nii emalt päritud bakterid, geenid kui ka elukeskkond, sh elustiil, toitumine, haigused ja ravimid.

„Enamik inimesega seotud mikroobe asuvad soolestikus ja on selge, et nende mõju tervisele on raske alahinnata. Mitmekesine mikroobikooslus on immuunsüsteemi üks olulisemaid kaitsemehhanisme. Mikrobioomi koosluse tundmine aitab paremini mõista seedeprobleemide tagamaid ja teha targemaid toiduvalikuid“, loetleb TFTAKi mikrobioomiteadlane Kaarel Adamberg põhjuseid, miks kakaproovil põhinev uuring igale oma tervisest hoolivale inimesele vajalik on.

Uuringust selgub, kui mitmekesine ja tasakaalustatud mikroobikooslus, mis kaitseb organismi ja kindlustab seedetrakti toimimise. Seedetrakti koosluse muutustega seostatakse ärritunud soole sündroomi, põletikke, ülekaalu, diabeeti, allergiat ja teisi kroonilisi haigusi. Seedetrakti mikroobikooslus mõjutab ka inimese immuunsüsteemi ja ainevahetust. Nii võib antud analüüs anda niimõnegi tervisealase vastuse.
Teenust saab tellida minu.synlab.ee või SYNLABi laborites ja verevõtupunktides üle Eesti. Soovija saab laborist proovivõtupaki, kodus võtta kakaproovi, täita tervisealane küsimustik ning 3 päeva toitumispäevik ja saata proov laborisse. SYNLABis eraldatakse roojaproovist soole bakterite DNA, mida edasi analüüsivad TFTAKi teadlased. Kuni 4 nädala jooksul koostatakse digitaalne raport, mida on koostanud TFTAKi teadlased ja edasi arendanud SYNLABi molekulaardiagnostika laborispetsialistid ja infektsionist. Peale raportit põhjalikuma toitumisplaani soovitusteks võiks inimene pöörduda tulemusega toitumisnõustaja või –terapeudi juurde.

Meie partner – Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK) on inimese soolestiku mikrobioomi ehk inimese sooles elava bakterikoosluse uurimisega süsteemselt tegelenud juba alates 2012. aastast, mis teeb neist suurima kogemusega soole mikrobioomi uurimise keskuse Baltikumis ja Skandinaavias.

Alates 15.07.2019 muutuvad analüüsi tsüstatiin C referentsväärtused

Posted By Egle Puppart On In Määratlemata | No Comments

Alates 15.07.2019 muutub SYNLAB Eesti OÜ-s analüüsi tsüstatiin C määramist teostav labor ja seoses sellega referentsväärtused. Analüüsid saadetakse edaspidi Soome laborisse YML (Yhtyneet Medix Laboratoriot).
Koos tsüstatiin C tulemusega väljastab labor edaspidi üle 18 a isikutel selle baasil arvutatud hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni kiiruse (eGFR (CysC, CKD-EPI)).
Uued referentsväärtused:
Tsüstatiin C:
< 1 kuu < 2.15 mg/l

1 – 11 kuu < 1.39 mg/l

1 aasta – 50 aastat< 1.20 mg/l

50 aasta < 1.40 mg/l

eGFR (CysC, CKD-EPI) ≥ 18 a isikutel: ≥ 90mL/min/1,73m2

Täiendavalt tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda Teie kliendihalduriga.

Molekulaarbioloogias kasutatavate proovivõtutarvikute muudatus

Posted By Egle Puppart On In Määratlemata | No Comments

Alates 1. juunist vahetuvad järk-järgult molekulaardiagnostikas kasutatavad senised punase korgiga plast- ja metallvarrega tampooniga katsutid uute FLOQ tüüpi katsutite vastu. Uute katsutite eeliseks on spetsiaalne ja pehmem tampoonipea ning painduvam plastvars, mis garanteerib suurema bioloogilise materjali hulga proovi võtmisel, tõstes seeläbi infektsioonhaiguse tekitaja avastamise tundlikkust. Metallvarrega tampooniga katsutit hakkab asendama kollase korgiga COPAN FLOQSwabs ning plastvarrega tampooniga katsutit roosa korgiga COPAN FLOQSwabs. Ninaneelust, kurgust materjali kogumiseks mõeldud rohelise korgiga COPAN FLOQSwabs jääb samaks. Täpsem info väljastatakse ka koos tarvikutega. Küsimuste korral palun pöörduge Klienditoe (tel 17123 või klienditugi@synlab.ee) või oma kliendihalduri poole.

Alates 30.05.2019 muutub analüüsi transferriini lahustuvad retseptorid (S-Transf-sR) meetod ja referentsväärtused

Posted By Egle Puppart On In Määratlemata | No Comments

Alates 30.maist 2019 muutub analüüsi transferriini lahustuvad retseptorid (S-Transf-sR) määramist teostav labor, meetod ja referentsväärtused. Analüüsid saadetakse edaspidi Soome laborisse YML (Yhtyneet Medix Laboratoriot). Laboritevaheliste võrdlusanalüüside tulemusel on YMLis määratud transferriini lahustuvate retseptorite tase keskmiselt 30% kõrgem võrreldes seniste tulemustega.

Uued referentsväärtused: 0,8 – 1,8 mg/l
Analüüsimeetod: immuunnefelomeetria
TAT aeg: 3 tööpäeva
Haigekassakood ei muutu.

Täiendavalt tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda Teie kliendihalduriga.

Troponiin I referentsvahemik ja ühik MUUTUVAD

Posted By Egle Puppart On In Määratlemata | No Comments

Alates 01.aprillist 2019 muutuvad analüüsi troponiin I referentsvahemik ja ühik seoses üleminekuga uuele kõrgtundlikule troponiin I (S-cTnI-hs) analüüsile.

Mis muutub?

Kommentaar kui cTnI-hs >47 ng/l :
Tegemist on kriitilise tulemusega.

Automaatne kommentaar:
Alates 01.04.2019 on analüüsi troponiin I seerumis (S-cTnI-hs) ühik ja referentsväärtus muutunud.

Südamepuudulikkuse ravimi Entresto (sakubitriil/valsartaan) mõju P-BNP analüüsitulemustele

Posted By Egle Puppart On In Määratlemata | No Comments

P-BNP (B tüüpi natriureetiline peptiid) ei sobi südamepuudulikkuse biomarkeriks Entresto (sakubitriil/valsartaan) ravi saavatele patsientidele. Neile soovitame ravi tulemuse jälgimiseks määrata analüüsi S-NT-proBNP (B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment).
Entresto (sakubitriil/valsartaan) on südamepuudlikkuse ravim, milles on kombineeritud toimeained sakubitriil ja valsartaan. Sakubitriil on neprilüsiini inhibiitor. Neprilüsiin on ensüüm, mis lagundab muuhulgas ka vasoaktiivseid peptiide sh bioloogiliselt aktiivset BNP-d. Entresto’ga ravi saavatel patsientidel on neprilüsiin inhibeeritud, mistõttu väheneb BNP lagundamine ja see põhjustab valekõrgeid BNP tulemusi, mis ei peegelda südame füsioloogilist seisundit õigesti. NT-proBNP ei ole neprilüsiini substraat, seega on S-NT-proBNP sobivam biomarker Entresto’ga ravi saavatel patsientidele.
Allikas: European Medicines Agency (EMA) statement regarding Entresto and B-type Natriuretic Peptides.

Metanefriin ja normetanefriin ööpäevases uriinis määramist teostav labor muutub

Posted By Egle Puppart On In Määratlemata | No Comments

Alates 10. detsembrist 2018 muutub SYNLAB Eesti OÜ-s analüüside Metanefriin ja normetanefriin ööpäevases uriinis määramist teostav labor. Analüüsid saadetakse edaspidi Soome laborisse YML (Yhtyneet Medix Laboratoriot). Seoses sellega on analüüsidel uued referentsväärtused:

 

        dU-Metnef                                dU-Normet   
< 2 a     < 100 ug/d                          < 331 ug/d

2 – 15 a  < 158 ug/d                         < 367 ug/d

>15 a    20 – 277 ug/d                         92 – 400 ug/d

 

Haigekassakoodid ei muutu.

Täiendavalt tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda Teie kliendihalduriga.

Kusihappe referentsväärtused muutuvad

Posted By Egle Puppart On In Määratlemata | No Comments

Seoses kusihappe referentsväärtusete harmoniseerimisega Eesti meditsiinilaborites on alates 03.12.2018 analüüsil kusihape uued referentsväärtused:

17 a 120 – 330 µmol/L

18 a naised 143 – 339 µmol/L

18 a mehed 202 – 417 µmol/L

Kalprotektiini referentsväärtus muutub

Posted By Egle Puppart On In Määratlemata | No Comments

Kalprotektiini tulemusega väljastatav referentsväärtus muutub alates 03.12.2018.

 Tõlgendus:

≥ 4 aasta       < 50 µg/g (Negatiivne)
                      50 – 99 µg/g (Piiripealne)
                      ≥ 100 µg/g (Positiivne)