- SYNLAB Eesti - https://synlab.ee -

Laborisse isepöörduvate patsientide hinnakiri muutub alates 1.06.2017

Alates 1.06.2017 muutuvad erapatsientidele üksikanalüüside, pakettide, arsti konsultatsioonide ning Testikodus.ee hinnad.

Näiteks meie klientide lemmik Terviseriski pakett hakkab maksma 54€, Tervisesportlase pakett 41€. Laboriarsti konsultatsioon (kuni 20 minutit) maksab uue hinnakirja alusel 19€. Odavnes 50+ naise lisapakett. Hinnamuutus ei puudutanud Vitamiinide ja mikroelementide ning Mineraalainete pakette.

Täna, 31.05. saab veel minu.synlab.ee kaudu teenuseid tellida senise hinnakirja alusel, tellitu peab realiseerima 1 kuu jooksul.

Hinnakirja muutus tuleneb Eesti Haigekassa laborianalüüside hindade tõusust (26.04.2017 seisuga), meditsiinitöötajate palgatõusust ja teenuse lisandväärtusest, tänu millele oleme suutnud pakkuda mugavaid ja kiireid vereandmise võimalusi erinevates Eesti linnades, patsiendiportaali, koolitusi, kommenteeritud vastuseid jpm.

Lisainfot uute hindade kohta leiab meie patsiendiportaalist minu.synlab.ee, klienditoe abil telefonil 17124 (tavatariif) või minu@synlab.ee.

 

SYNLAB Eesti OÜ laboriteenuste hinnakirja muudatus alates 26.04.2017

Posted By Annika Jürimäe On In Määratlemata | No Comments

Anname käesolevaga teada meie hinnakirja muutumisest alates 26. aprillist 2017. SYNLAB Eesti OÜ teenuste müügihinnad põhinevad Eesti Haigekassa hindadel. Vastavalt 02.05.2017 Riigi Teatajas avaldatud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelule (kus piirhinnad muutusid tagasiulatuvalt alates 01.04.2017) korrigeerisime ka oma laboriteenuste hinnakirja. Kõik analüüsid, mille proovimaterjalid jõudsid laborisse enne 26. aprilli, arveldame tollal kehtinud hinnakirja alusel isegi siis, kui analüüside vastused väljastame 26. aprillile järgneval ajal. Pärast nimetatud kuupäeva laborisse vastuvõetud proovide osas toimub arveldus uusi piirhindu kasutades. Kõik lepingulised tingimused jäävad kehtima, selles osas muudatusi pole.

Tervishoiuteenustele seatud uued piirhinnad: https://www.riigiteataja.ee/akt/129042017007
SYNLAB Eesti OÜ laboriteenuste hinnakiri: https://synlab.ee/hinnakiri/

 

fS-PTH analüüsi restandardiseerimine

Posted By Annika Jürimäe On In Määratlemata | No Comments

Alates 17.04.2017 muutub fS-PTH referentsvahemik seoses analüüsi restandardiseerimisega tootja poolt.
Uus referentsvahemik on 2,0-9,0 pmol/l.
Laboris läbiviidud võrdluskatsete põhjal võib öelda, et restandardiseeritud fS-PTH tulemused on võrreldes eelnevaga keskmiselt 17% madalamad.

 

SYNLAB ulatab Eesti triatleetidele abikäe

Posted By Annika Jürimäe On In Määratlemata | No Comments

Eesti Triatloni Liit ja meditsiinilabor SYNLAB Eesti OÜ sõlmisid koostööleppe, tänu millele on Eesti triatlonisportlastel võimalik senisest enam analüüsida oma tervise- ja verenäitajaid, saavutamaks sedasi paremaid tulemusi treeningute ja taastumise planeerimisel.

SYNLAB Eesti OÜ on mahult Eesti suurim meditsiinilabor, kes on laboriteenust osutanud üle 20 aasta. Ettevõtte põhitegevuseks on laboriteenuse pakkumine oma lepingulisele klientidele – perearstidele, ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi osutajatele, töötervishoiukeskustele, erinevatele riiklikele institutsioonidele ja eraisikutele.

SYNLAB missiooniks on pakkuda inimestele tervisliku seisundi hindamiseks laia valikut usaldusväärseid ja kliendisõbralikke meditsiinidiagnostika lahendusi. Ettevõttes töötab ca 180 inimest – Tallinna ja Tartu kesklaborites ning 7 harulaboris ja lisaks verevõtupunktides üle Eesti. Aastas tehakse SYNLAB Eesti laborites üle 5 miljoni laborianalüüsi.

Eesti Triatloni Liidu ja SYNLAB koostöölepingu raames hakatakse vereanalüüse teostama 14 Eesti triatleedil, nende hulgas meie tippudel Kaidi Kiviojal, Marko Abertil, Kirill Kotšegarovil ja Aleksandr Latinil, aga ka tõusvatel noorsportlastel eesotsas Henry Räppo, Kevin Vabaoru, Johannes Siku ja Katrin Zaitsevaga.

Samuti aitab SYNLAB tehtud analüüside põhjal tõsta nii triatlonisportlaste kui -treenerite teadlikkust, viies selleks läbi mitu koolitust, kus antakse ülevaade üldistest näitajatest, ülekoormusega ja toitumisega seotud näitajatest ning vitamiinide ja mineraalainete rollist.

Eesti Triatloni Liidus sõnul on koostöö SYNLAB-iga väga tervitatav ning sportlase teadlikku treeningut, taastumist ja arengut silmas pidades kahtlemata ka äärmiselt vajalik.

Lisaks Eesti Triatloni Liidule toetab SYNLAB teiste hulgas näiteks Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni ning Meie Liigume rahvatriatlonisarja läbiviimist. Erinevaid tervise- ja verenäitajaid aitab meditsiinilabor jälgida ka lootustandval kiiruisutajal Saskia Alusalul ja ultratriatleet Rait Ratasepal.

Muudatus soolepatogeenide uuringus

Posted By Annika Jürimäe On In Määratlemata | No Comments

Vastavalt Terviseameti poolt 1. jaanuarist 2017 muudetud reeglitele (Juhend tervisekontrolli läbiviimiseks nakkushaiguste suhtes: http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/meedikutele/Tervisekontrolli_juhend.pdf) tuleb teatud kutsealade töötajaid (vt juhendi Lisa 2) uurida salmonelloosi, shigelloosi ja kampülobakterenteriidi suhtes.

Vastavalt juhendile teostab labor selleks rooja profülaktilist kompleksuuringut, mis sisaldab külve Salmonella spp (sh salmonelloosid, kõhutüüfus, paratüüfused), Shigella spp ja Campylobacter spp suhtes selektiivsetel söötmel ning külvi rikastussöötmes.

Uuringud kodeeritakse vastavalt haigekassa hinnakirjale:
66510 (Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le)
66511 (Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le)
66512 (Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid))
Positiivse tulemuse korral lisanduvad vastavad samastamise (66522) ja antibiogrammi koodid (66530/66531).

Endiselt saab enteropatogeensete bakterite külve tellida ka üksikanalüüsidena: Salmonella spp (66510); Shigella spp (66511); Campylobacter spp (66512); Yersinia spp (66511); Enterohemorrhaagiline E. coli (66511).

Vajadusel teostab labor uuringuid ka teiste infektsioonide suhtes, mis on toodud juhendi tulbas “vastunäidustused töötamiseks”, kuid mille laboratoorsed testid pole universaalselt kohustuslikud.

 

Igal kaheteistkümnendal testijal on avastatud C-hepatiit

Posted By Annika Jürimäe On In Määratlemata | No Comments

C-hepatiidi leviku tõkestamise kampaania esimese kahe nädala jooksul on üleskutsele tulla end tasuta testima reageerinud juba 300 inimest. 8% testil käinutest on saanud positiivse vereproovi tulemuse, nad on suunatud erialaarsti vastuvõtule.

Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi esimehe Matti Maimetsa sõnul on esimeste nädalate testimise tulemus ootuspärane, sest Eestis on täna hinnanguliselt 20 000 C-hepatiiti nakatunut – seda on ligi kolm korda rohkem kui meil arvatakse olevat HIV positiivseid.

Meditsiinilabori SYNLAB infektsioonhaiguste valdkonna juht dr Paul Naaber soovitab esmaseks sõeluuringuks antikehade määramist verest. “C-hepatiit on seotud kõrgenenud maksavähi riskiga, hoiatab ta. “ Lihtsa ja tasuta analüüsiga on võimalik haigus varakult avastada ning ära hoida maksavähi teke,” koputab ta kõigile südamele.

Tänaseks on end testimas käinud lai spekter inimesi- noortest kuni pensioniealisteni välja.

Veel 1200 inimest saavad SYNLABis üle Eesti tasuta C-hepatiidi vereanalüüsi teha, kõikidel on võimalus end testida maksavähi riski suhtes. Tasuta vereanalüüsi tegemise info, kohad ja ajad on leitavad teavituskampaania kodulehel: www.chepatiit.ee.

Kampaania viivad koostöös läbi Eesti Vähiliit ja Abbvie. Testimispartner on SYNLAB Eesti. Kampaania on kooskõlastatud Eesti Perearstide Seltsiga.

Positiivsete vastuste puhul saavad ravikindlustusega inimesed (e-mailiga) saatekirja eriarsti vastuvõtule Lääne-Tallinna Keskhaiglasse, Tartu Ülikooli Kliinikumi või Ida-Tallinna Keskhaiglasse.
Ka perearstid saavad suunata inimesi kampaania lehele hindama riskigruppi kuulumist ja suunata tasuta vereanalüüsi andma.

Täpsemalt: www.chepatiit.ee

Testosterooni ja SHBG analüüside restandardiseerimine

Posted By Annika Jürimäe On In Määratlemata | No Comments

Alates 6.03.2017 muutuvad Testosterooni ja SHBG referentsvahemikud seoses nende analüüside restandardiseerimisega tootja poolt.

Uuendatud Testosterooni eelised võrreldes vanaga:

Uuendatud SHBG eelised võrreldes vanaga:

Laboris läbiviidud võrdluskatsete põhjal võib öelda, et SHBG tulemused on võrreldes eelnevaga keskmiselt 30% madalamad ning meeste testosterooni tulemused keskmiselt 15% kõrgemad.

 

Algab üle-eestiline C-hepatiidi teavituskampaania

Posted By Annika Jürimäe On In Määratlemata | No Comments

Dr Matti Maimets: XXI sajandil on Eestis kaks kroonilise nakkushaiguse epideemiat – HIV-infektsioon ja C-hepatiit

Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi esimehe Dr Matti Maimetsa sõnul on C-hepatiidist üleriigilise kampaania tasemel rääkimine täiesti õigustatud, sest Eestis on hinnanguliselt 20 000 C-hepatiiti nakatunut – seda on ligi kolm korda rohkem kui meil arvatakse olevat HIV positiivseid.

Eesti Vähiliidu juhatuse esimehe Maie Egipti sõnul jätkatakse möödunud aastal alustatut, sest probleem on tõesti suur ja teadlikkus jätkuvalt madal. Kui eelmisel aastal oli kampaania eesmärgiks tõsta C-hepatiit inimeste tähelepanu alla ning rääkida haiguse iseloomust üldisemalt siis sel korral keskendub kampaania tasuta testimisele kutsumisele.

Iga haigus, sh vähk on varases staadiumis avastades kontrolli all hoitav ja mõnel puhul ravitav. Vähiliidu missiooniks on inimesi sellest informeerida ja kutsuda riskirühma kuuluvaid inimesi testima. C-hepatiit on haigus, mille viirust võivad inimesed kanda 20 aastat ilma, et nad seda teaksid. Seetõttu avastatakse haigus tihti liiga hilja,» selgitas Maie Egipt.

Kampaania testimispartneri meditsiinilabori SYNLAB abiga loodetakse 23. jaanuarist kuni märtsi lõpuni testida vähemalt 1500 riskirühma kuuluvat inimest. “Suure hulga inimeste C-hepatiidi osas tasuta testimisega soovime tuvastada juba nakatunud haigeid, kes muidu jõuaksid eriarstini liiga hilja,” täiendab labori infektsioonhaiguste valdkonna juht dr Paul Naaber.

Teavituskampaania raames on inimesed oodatud täitma internetipõhist küsitlust kampaania kodulel www.chepatiit.ee. Kõik, kes on C-hepatiidi riskigrupis on oodatud testima. 1500 esimest saavad end tasuta testida SYNLABi laboris, edaspidi on analüüsi hind Eesti Haigekassa hinnakirja alusel 12,55€ + 3€ verevõtutasu. Kampaania raames saavad kõik tasuta ja tasuliselt analüüsi teinud inimesed mugavalt laborist saatekirja ning eelisjärjekorras infektsionisti või gastroenteroloogi juurde (Tartu Ülikooli Kliinikumi, Lääne- või Ida-Tallinna Keskhaiglasse).

C-hepatiidi suhtes riskigruppi kuuluvad inimesed suunatakse kampaania leheküljelt otse SYNLABi patsiendiportaali (minu.synlab.ee), kust on vajalik eelnevalt (1500-l esimesel 0€-ga, teistel 15,55€ eest) endale ID-kaardiga (mobiil ID-ga) analüüs tellida. Peale tellimist on võimalik 1 kuu jooksul sobival ajal anda veenivere analüüs laboris.

Vereanalüüsi saab anda SYNLABi meditsiinilaborites ja verevõtupunktides alljärgnevatel lahtiolekuaegadel:

Vereanalüüsi tegemiseks ei pea aega ette broneerima. C-hepatiidi suhtes testimiseks ei pea olema söömata-joomata. Kui on soov teha lisaks teisi analüüse samal ajal, siis palume olla söömata-joomata 10-14 tundi.

C-hepatiidi testi tulemused saabuvad 5 tööpäeva jooksul labori patsiendiportaali minu.synlab.ee koos arsti kommentaariga.

Positiivse vastuse puhul on kaasas soovitused edasisteks tegevusteks.

Kampaania viivad koostöös läbi Eesti Vähiliit ja Abbvie. Testimispartner on SYNLAB Eesti. Kampaania on kooskõlastatud Eesti Perearstide Seltsiga.

Tiit C. Hepa kampaaniast:

Ülemöödunud aastal loodi C-hepatiidi näitlikuks kehastamiseks Tiit C. Hepa tegelaskuju. Sel korral kutsutakse inimesi riskirühma kuulumist testima veebis www.chepatiit.ee.

C-hepatiidi riskirühma kuuluvad inimesed, kes on:

 Kampaania raames testitud riskigruppi kuuluvatele isikutele jagatakse vereanalüüsi andmisel kirjalikku informatsiooni testist ning tulemusega koos antakse patsiendile infektsionistide poolt koostatud selgitused ja soovituslikud jätkutegevused. Positiivsete vastuste puhul saavad inimesed saatekirja LTKH, TÜ Kliinikumi Infektsioonhaiguste või ITK Gastroenteroloogia osakonna arsti vastuvõtule.

Ka perearstid saavad suunata inimesi kampaania lehele täitma ankeeti riskigrupi hindamiseks ja siis sealt edasi tasuta testima.

 

Täpsemalt: www.chepatiit.ee

Tiit elab siin:

Facebook: https://www.facebook.com/people/Tiit-Hepa/100004902225206

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9_JFKkrY8JA5FN1cSjBJ0g/feed

Instagram: http://instagram.com/tiithepa

Twitter: https://twitter.com/Tiit_Hepa

TR-antikehade analüüs asendub TSI analüüsiga

Posted By Annika Jürimäe On In Määratlemata | No Comments

Alates 2. jaanuarist 2017 a. lõpetab SYNLAB Eesti Türeotropiini retseptori IgG ehk TR-antikehade analüüsi teostamise seoses metoodika muutumisega. Nimetatud analüüsi asemel hakkame teostama toksilise struumale (Graves’i tõvele) spetsiifilisemat uuringut Kilpnääret stimuleeriv immuunglobuliin ehk TSI (Thyroid stimulating immunoglobulin), mis sisuliselt on türeotropiini retseptoreid stimuleerivate antikehade määramine. Senine TR-antikehade analüüs sisaldas nii stimuleerivaid kui blokeerivaid türeotropiini retseptorite vastaseid antikehi, mistõttu analüüsi spetsiifilisus Graves`i tõve diagnostikas oli madalam.

TSI analüüsi otsustuspiir (<0,55 IU/l) on madalam kui endisel TR-antikehade analüüsil (1,8 IU/l).
TSI analüüsi spetsiifilisus on 99,7% ja sensitiivsus 98.3%. Samal ajal valepositiivsete tulemuste arv on tunduvalt madalam kui TR-antikehade analüüsi puhul. 97,7% tervete inimeste TSI tulemused on alla määramispiirkonna.
Täpsemalt loe selle analüüsi kohta siit.

Keskjoauriini aeroobse külvi käsitluse muudatus

Posted By Annika Jürimäe On In Määratlemata | No Comments

21. novembrist 2016 alustas SYNLAB Eesti mikrobioloogiliseks külviks saadetud uriinide täiendavat testimist läbivoolutsütomeetril, mis võimaldab kiiresti välja sõeluda proovid, kus puuduvad nii mikroobid kui ka leukotsüüdid. Selliste patoloogilise leiuta proovide osas saab koheselt tellivale arstile väljastada negatiivse vastuse, ehk negatiivse tulemuse saamise aeg lüheneb oluliselt võrreldes senise praktikaga. Võimaliku positiivse leiuga (esineb kas mikroobe või leukotsüüte) proovid külvatakse ning vastatakse nagu varemgi. Skriiningut rakendatakse ainult täiskasvanute keskjoauriini proovidel. Sisseviidav metoodika täiustus on unikaalne Eestis, kuid Soomes ja Skandinaaviamaades on seda kasutatud edukalt aastaid (Jolkkonen S et al, JCM 2010). Külviuuringu hind arstile ei muutu, kuid üle kolmandikul juhtudest saab arst tulemuse juba proovi laborisse jõudmise päeval.

Kuna läbivoolutsütomeetril saame kasutada vaid katsutites materjali, siis palume mitte saata uriiniproove tavalistes uriinitopsides, vaid kasutada konservandiga uriini vaakumkatsuteid.