Uriini analüüs läbivoolutsütomeetriliselt (U-Flow)

Uriini läbivoolutsütomeetriline analüüs võimaldab proovimaterjalist kvantitatiivselt määrata järgmiseid parameetreid: bakterid, erütrotsüüdid, leukotsüüdid, epiteelrakud, silindrid (hüaliin).

Näidustus:

  • Uriini partiklite – epiteelirakkude, leukotsüütide, erütrotsüütide, silindrite ja mikroobide esmane uuring
  • Uroinfektsiooni sõeluuring

Analüüsimeetod: Läbivoolutsütomeetria

Referentsväärtus: Negatiivne

 Tulemuste hindamine ja täiendavad uuringud:

  • < 12 a tehakse alati täiendavalt mikrobioloogiline külv.
  • 12-16 a kellel >17 WBC /µl ja/või >40 bakterit/µl on tulemus positiivne, tehakse täiendavalt mikrobioloogiline külv.
  • >16 a M kellel >17 WBC/µl ja/või >40 bakterit/µl on tulemus positiivne, tehakse täiendavalt mikrobioloogiline külv.
  • >16 a N kellel >10 WBC/µl ja/või >135 bakterit/µl on tulemus positiivne, tehakse täiendavalt mikrobioloogiline külv.
  • Kui tulemusel on märge review ja CAST (hüaliinsilindrid) > 1,5/µl tehakse täiendavalt sademe mikroskoopia.
  • Kui tulemusel on märge SRC (väikesed ümarrakud) > 15/µl tehakse täiendavalt sademe mikroskoopia.

 Tõlgendus:

 Erütrotsüütide suurenenud hulk uriinis (hematuuria) viitab kuseteede- või neeruhaiguse esinemisele. 
Leukotsüütide või mikroobide suurenenud hulk viitab uroinfektsioonile.
Väikeste epiteelirakkude (transitoorne- ja neerutuubulusepiteel)ja / või patoloogiliste silindrite leidumise korral, kui ei ole infektsiooni tunnuseid, tehakse lisauuringuna uriini sademe mikroskoopia.

Vt. Uriini sademe mikroskoopia (U-Sed-m).