Albumiin kogutud uriinis, albumiini ja kreatiniini suhe (dU-Alb, U-Alb/Crea)

Näidustus:

Väikeste albumiini koguste (mikroalbuminuuria) määramine uriinis võimaldab avastada algavat nefropaatiat ja hinnata kardiovaskulaarset riski. Kasutatakse diabeetikutel ja hüpertoonikutel sõeluuringuna.

Uuritav materjal: Esimene hommikune või kogutud uriin. Esimesest hommikusest uriinist määratakse albumiini ja kreatiniini suhe.

Analüüsimeetod: Turbidimeetria

Referentsväärtused:

 
Kogutud uriin
Esimene hommikune uriin
Norm
<30 mg/d
<3 mg/mmol kreat
Mikroalbuminuuria
30 – 300 mg/d
3 – 30 mg/mmol kreat
Albuminuuria
>300 mg/d
>30 mg/mmol kreat
 

Tõlgendus:

Mikroalbuminuuria diagnoosimiseks peavad 3 – 6 kuu jooksul teostatud 3-st analüüsist vähemalt kaks olema positiivsed.

Segavad tegurid:

  • Uroinfektsioon
  • Füüsiline koormus
  • Hüpertensioon
  • Palavikuga haigus
  • Lühiaegne hüperglükeemia