LDL-kolesterool (S-LDL-Chol)

Kaks kolmandikku veres ringlevast kolesteroolist on madala tihedusega lipoproteiidide (ingl k low density lipoprotein – LDL) koosseisus. LDL katabolism leiab aset maksas ja perifeersetes kudedes. Suure afiinsusega LDL retseptoreid leidub paljudes rakkudes, kõige enam adrenokortikaalsetes rakkudes, milles LDL-st pärinev kolesterool annab peamise osa steroidsete hormoonide sünteesi substraadist.

LDL eemaldamisprotsessi puudulikkus või LDLi prekursorite (väga madala tihedusega lipoproteiinide) üleproduktsioon võib põhjustada vereseerumi LDL kontsentratsiooni suurenemise.

Suurenenud LDL kolesterooli sisaldus on üks kardiovaskulaarse riski faktoritest.

Näidustus:

  • Hüperlipideemiate diagnostika
  • Kardiovaskulaarse riski hindamine

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

LDL-kolesterooli kõrged väärtused:

  • Sekundaarsena mitmete haiguste nagu diabeedi, isheemiatõve, gammopaatiate, hüpotüreoosi, maksa- ja neeruhaiguste puhul
  • Rasedus