Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG (S-ANCA IgG panel)

Neutrofiilide tsütoplasma komponentide vastased autoantikehad on olulised markerid süsteemsete väikeste veresoonte vaskuliitide klassifikatsioonis ja diferentsiaaldiagnostikas (nn ANCA assotsieeritud vaskuliidid). Skriining IIF meetodil etanool-fikseeritud neutrofiilidega slaidil võimaldab seerumist eristada tsütoplasmaatilisi neutrofiilide  tsütoplasma vastaseid IgG antikehi (S-cANCA IgG) ja perinukleaarseid  neutrofiilide tsütoplasma vastaseid IgG antikehi (S-pANCA IgG).

cANCA korral on antigeeniks proteinaas-3 (PR3) ja antikehad on positiivsed Wegeneri granulomatoosi (WG ehk granulomatoos koos polüangiidiga)  korral.

pANCA IgG antikehad on suunatud neutrofiilide graanulites paikneva antigeeni müeloperoksüdaasi vastu (MPO) ja on diagnostiliselt olulised mikropolüangiidi,  Churg- Straussi sündroomi jt vaskuliitide  korral. Formaliiniga- fikseeritud neutrofiilide slaidil IIF meetodil saadud positiivset pANCA-t nimetatakse formaliinresistentseks perinukleaarseks neutrofiilide tsütoplasma vastaseks antikehaks.

pANCA-le iseloomulikku fluorestsentsmustrit annavad ka teised neutrofiilsed antigeenid, mida on võimalik tuvastada formaliiniga- fikseeritud neutrofiilide slaididel. Nn formaliin- tundliku pANCA korral (S-pANCA-fs IgG) on sihtantigeenideks elastaas, laktoferriin, lüsotsüüm, katepsiin G, β-glükuronidaas jt.

Näidustused:

  • cANCA IgG- Wegeneri granulomatoosi diagnostika
  • pANCA IgG- mikropolüangiit, Churg- Straussi sündroom, idiopaatiline nekrotiseeriv glomerulonefriit,  nodoosne polüarteriit, SLE jt

Analüüsimeetod: kaudne immuunfluorestsentsmeetod (IIF)

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

ANCA IIF on sõeluuring süsteemsete vaskuliitide diagnostikaks ja antikehade tiiter korreleerub vaskuliidi ägedusega. ANCA sobib ravitulemuse hindamiseks ja haiguse remissioonifaasis sageli antikehi ei leita. pANCA on abistav diagnostiline marker haavandilise koliidi, Crohni tõve ja primaarse skleroseeruva kolangiidi korral. pANCA-fs (formaliin-tundlik  pANCA) positiivsust esineb ka süsteemse erütematoosse luupuse, reumatoidartriidi, autoimmuunse hepatiidi, kasvajate, infektsioonide jt haiguste korral.

Autoantikeha Sihtantigeen Seos haigusega
cANCA IgG Proteinaas 3 Wegeneri granulomatoos glomerulonefriidiga  90% WG ilma neeruhaaratuseta ca 70% haigetest

Mikropolüangiit ca 30%

pANCA-fr IgG Müeloperoksidaas Mikropolüangiit 40-70%  haigetest

Churg- Straussi sündroom 20-60%

Idiopaatiline nekrotiseeriv glomerulonefriit 65%

Süsteemne erütematoosne luupus 10-25%

Nodoosne polüarteriit 15%

Reumatoidartriit 3-25%

pANCA-fs IgG Laktoferriin, elastaas,
katepsiin G, lüsotsüüm,  enolaas, β-glükuronidaas jt
Haavandiline koliit 76%

primaarne skleroseeruv kolangiit 87%

Crohni tõbi 7%

Süsteemne erütematoosne luupus, reumatoidartriit

S-ANCA IgG skriiningtesti positiivse tulemuse korral on soovitatav vaskuliitide diagnostikaks teostada kinnitavad uuringud. pANCA korral on kinnitavaks uuringuks  müeloperoksüdaasivastase IgG määramine  eerumis (S-MPO IgG) ja cANCA positiivse tulemuse korral proteinaas 3 vastane IgG seerumis (S-PR3 IgG).