Müeloperoksüdaasivastane IgG (S-MPO IgG) ja proteinaas 3 vastane IgG (S-PR-3 IgG)

Neutrofiilide tsütoplasma vastaseid IgG autoantikehi seerumis on kahte tüüpi:

  • Müeloperoksüdaasivastased IgG antikehad ehk pANCA IgG (perinukleaarsed) antikehad on suunatud neutrofiilide graanulites paikneva ensüümi müeloperoksüdaasi vastu (MPO) ja on diagnostiliselt olulised mikropolüangiidi,  Churg- Straussi sündroomi, idiopaatilise nekrotiseeruva glomerulonefriidi jt vaskuliitide  korral. MPO on proteaas, katalüüsib vesinik hüpokloriti produktsiooni granulotsüütides, mis omakorda hävitab fagotsütoosiprotsessis baktereid ja viirusi. MPO moodustab ca 5% neutrofiilsete granulotsüütide üldisest proteiinisisaldusest. 
  • Proteinaas 3 IgG antikehad ehk cANCA IgG (tsütoplasmaatilised) antikehad, kus antigeeniks on ensüüm proteinaas-3 (PR3) ja antikehad on positiivsed Wegeneri granulomatoosi (WG ehk granulomatoos koos polüangiidiga) korral.

Näidustused: Kahtlus süsteemsetele väikeste veresoonte haaratusega vaskuliitidele: 

  • Mikropolüangiit 40-70%  haigetest
  • Churg- Straussi sündroom 20-60%
  • Idiopaatiline nekrotiseeriv glomerulonefriit 65%
  • Süsteemne erütematoosne luupus 10-25% 
  • Nodoosne polüarteriit 15% 
  • Reumatoidartriit 3-25%
  • Wegeneri granulamatoos 70-90%

Analüüsimeetod: Fluorestsents- immuunmeetod (FIA)

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus: Müeloperoksüdaasivastase IgG määramine seerumis on kinnitavaks uuringuks ANCA skriininguuringu positiivse tulemuse korral (pANCA IIF meetodil). Tõusnud MPO IgG väärtused seerumis tähendavad 99%-l haigetel süsteemse väikeste veresoonte vaskuliidi olemasolu. MPO IgG sobib vaskuliidi kulu jälgimiseks ja ravitulemuse hindamiseks, antikeha väärtused seerumis korreleeruvad vaskuliidi ägedusega. Haiguse remissioonifaasis antikehi ei leita.