Ettevõttest

SYNLAB on suurim laborikett Euroopas

SYNLAB tegutseb 4 kontinendil, rohkem kui 40 riigis ja on sellega Euroopa suurim laboriteenuse osutaja. SYNLAB gruppi kuulub üle 500 labori ning seal töötab umbes 20 000 inimest. Lisaks inim-meditsiinile teostab SYNLAB ka veterinaarmeditsiini, keskkonna ning ravimite analüüse.

SYNLAB Eesti on mahult suurim meditsiinilabor Eestis ning omab valdkonnas juba üle 20 aasta pikkust kogemust. Meie põhitegevuseks on laboriteenuse osutamine pere- ja eriarstidele, haiglatele, töötervishoiukeskustele ja teistele meditsiinisektoriga seotud asutustele. Tervisekontrolle saavad SYNLABi laborites ja verevõtupunktides teha ka erapatsiendid, valides tervisekontrolli pakette ja üksikanalüüse ning laboriarsti konsultatsioone läbi labori patsiendiportaali minu.synlab.ee või kohapeal. Suguhaiguste testimine kodus on võimalik läbi testikodus.ee keskkonna.

SYNLAB Eesti täidab ISO standardi 15189 (Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded) nõudeid ning on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud meditsiinilabor (Akrediteerimistunnistus ja Lisa  koos meetodite ja testide nimekirjaga).

Iga päev käsitleme ca 15 000 erinevat proovimaterjali, aastas teeme üle 7 miljoni laborianalüüsi. Meie analüüside loetelus on üle 200 eri nimetuse kohapeal teostatavaid kliinilises rutiinpraktikas vajaminevaid analüüse, kuid erinevate partnerlaborite abil on klientidele kättesaadavad praktiliselt kõik ka vägagi spetsiifilised ja harva tellitavad laboriuuringud kõikidest tänapäeval teadaolevatest laborimeditsiini valdkondadest, kokku tuhandeid erinevaid analüüse. Rohkem infot analüüside kohta leiab Laboriteatmikust.

Ettevõtte käibest ühe kolmandiku moodustab eksport. Töötajaid on üle Eesti paiknevates ca 15-s laboris ja verevõtupunktis ligi 220: laboriarstid ja -spetsialistid, bioanalüütikud (laborandid), verevõtuõed, logistika, klienditugi, abi- ja tugipersonal.

Lisaks laborianalüüsidele toetame oma kliente ka suure hulga infomaterjalide, pühendunud klienditeeninduse ning tiheda koolitusprogrammiga. SYNLABi koolituskeskus korraldab nii regulaarseid kui ka vajadusel kliendi soovidest lähtuvaid kliendikoolitusi, täpsema info leiab siit.